Wie zijn wij ?

BECI bevindt zich op de 500 Louizalaan, ook gekend onder de naam "Huis van Ondernemingen”, vertegenwoordigt duizenden ondernemingen, behartigt hun belangen en biedt hen talloze diensten aan voor een beter beheer van hun zaak.


Ons vak ? U helpen... bij het uwe !

Vertegenwoordiging Uw belangen vertegenwoordigen en verdedigen

BECI neemt deel aan onderhandelingen bestemd voor verschillende sectoren; vertegenwoordigt en verdedigt de belangen van de Brusselse ondernemingen bij de lokale, federale en internationale overheden.

Advies U adviseren en begeleiden

BECI geeft advies op vlak van fiscale, sociale en handelswetgeving, regionale economie, internationale handel, Europese aangelegenheden, het oprichten en overlaten van bedrijven, geeft steun aan bedrijven in moeilijkheden,...

Formaliteiten Uw administratie vereenvoudigen

Ondernemingsloket, BTW, vennootschapsakten (publicatie in het Staatsblad, neerleggen van de jaarrekeningen, enz.), registreren van huurovereenkomsten, VZW-formaliteiten, oorsprongscertificaten, ATA-boekjes,...

Networking U helpen zaken doen

BECI helpt u in uw zoektocht naar financiële partners in binnen- en buitenland; vergemakkelijkt uw marktonderzoek met behulp van ondernemingslijsten; breidt uw netwerken uit dankzij onze events, clubs, business lunches en ontmoetingen met buitenlandse handelsdelegaties.

International U de toegang tot internationale handel vergemakkelijken

Europese financiering, aanbestedingen, import/export: BECI biedt u een directe en gemakkelijke toegang tot de Europese en internationale markten. Ontmoet de buitenlandse delegaties op bezoek in Brussel en neem deel aan economische missies in het buitenland.

Opleidingen en seminaries U en uw teams opleiden

Talrijke seminaries (sociaal, fiscaal,…) en opleidingen (HR, management, strategie, organisatie, beheer/financiën, verkoop,…).

Informatie en communicatie U helpen bij het bekend maken van uw bedrijf en haar activiteiten

Wij bieden u visibiliteit aan via het maandblad Brussel Metropool, verspreid over 14.000 ondernemingen.

 

De KKB/het VOB worden BECI!

In november 2006 ondertekenden de Kamer van Koophandel Brussel en het Verbond van Ondernemingen te Brussel een overeenkomst ter bekrachtiging van hun samenwerking. In 2007 besloten ze om hun eenheid vorm te geven door middel van een gemeenschappelijk logo en een gemeenschappelijke naam: BECI – Brussels Enterprises Commerce and Industry.

Met deze nieuwe identiteit willen beide instellingen de aanwezigheid en de invloed van de Brusselse economische wereld nog versterken. Het BECI moet tevens een context creëren om de complementariteit van hun basistaken te valoriseren, met name de vertegenwoordiging van de werkgevers, dienstverlening aan de ondernemingen, informatie en opleiding.

 

Member of Belgian Chambers

 
 
 


What do we do?

We help businesses and business-owners!

 

Représentation By representing them and defending their interests

BECI takes part in sector-specific negotiations is located at 500 Avenue Louise, also known under the name “Brussels House of Entrepreneurs”, and represents and supports the interests of businesses in Brussels in their dealings with local, federal and international authorities.

Conseil By guiding and advising them

BECI advises companies and business-owners on matters relating to tax, employment and commercial legislation. We also help them in international trade, in creating and transferring businesses – and we help them when they are in trouble, etc.

Formalités By making their dealings with bureaucracy easier

BECI offers personalised support for handling administrative formalities: business services, VAT, official company documents (publication in the Belgian Official Gazette, lodging annual financial statements), registering leases, handling not-for-profit formalities, certificates of origin, ATA carnets, etc.

Networking By helping them to develop their business

BECI supports business-owners to find financial partners, making it easier to identify and develop new business opportunities by providing lists of companies, multiplying business opportunities through its events, clubs, working lunches, business meetings, etc.

International By opening doors to international trade

European funding, tenders, import/export: we provide direct, straightforward access to European and international markets. We organise meetings with foreign delegations visiting Brussels and suggest joining trade missions to other countries.

Formations et séminaires By training them and their teams

BECI organises a wide range of seminars (on employment matters, tax, etc.) and training courses, run both inside companies and between companies (in HR, management, strategy, organisation, management/finances, sales, etc.)

Information et communication By helping them to publicise their business

We offer visibility in the business magazine Entreprendre/Dynamiek, circulated to 21,000 readers.

 

Member of Belgian Chambers