HUB Overdracht

Evenementen het hele jaar.

Context

De overdracht of overname van een onderneming is een belangrijk moment in het leven, dat gevolgen zal hebben voor uw professionele, sociale en familiale leven.  Het is ook een uiterst risicovolle beslissing, als zij niet perfect voorbereid is.  Ongeveer 40% van de ondernemingen zullen geen overnemer vinden en zullen gewoon hun deuren moeten sluiten.  Wat de overnemers betreft, gaan bijna 20% van de overgenomen bedrijven binnen de twee jaar failliet.  Het is onweerlegbaar bewezen dat die tegenslagen te wijten zijn aan een slechte voorbereiding, ofwel vanwege de over te dragen ondernemingen, ofwel vanwege de overnemers.

De Kamer van Koophandel van Brussel heeft een HUB Overdrachten in het leven geroepen, die de overnemende en overdragende partijen begeleidt tijdens deze belangrijke etappe in het leven van een ondernemer.  Er worden infosessies, opleidingen, expertises en begeleidingen aangeboden in een professionele en vertrouwelijke omgeving, waar iedereen zijn project kan uitwerken en voorbereiden.
 

Programma volgens uw profiel

U bent overnemer of overdrager

Discussiepanel (16u-19u30)
Een onderneming verkopen of overnemen,
ondernemers delen hun ervaringen

18/05/2017

U bent overnemer

Presentatie: bedrijven over te nemen (18u-12u30)

Bedrijven die over te nemen zijn worden aan overnemers gepresenteerd

15/06/2017

 Voor wie?

  • Bedrijfsleiders die overwegen om hun bedrijf op middellange of lange termijn over te dragen.
  • Bedrijfsleiders die hun bedrijf willen overlaten aan hun kinderen.
  • Ondernemers die een onderneming willen overnemen.

Lesgevers

Onze lesgevers zijn beroepsmensen die actief zijn in verschillende sectoren en stuk voor stuk ervaring hebben met de overdracht / overname van ondernemingen.  Zij zijn ook bekwaam in verschillende cruciale domeinen die verband houden met deze fase van de onderneming, zoals: financiën, fiscaliteit, management, commerciële ontwikkeling, communicatie, beheer enz.

Wanneer?

Het hele jaar. 

Waar?

BECI, Louizalaan 500 te 1050 Brussel

Deelname

 

 Overnemers  BECI Leden
(zonder BTW) 
 Niet leden
(zonder BTW) 
 Leden Silver van HUB Overdracht  Leden Gold van HUB Overdracht
Discussiepanel    Gratis
Conferentie voor
overnemers
120 € 160 € 60 € Gratis
Speed dating * 120 € 160 € 60 € Gratis

 * Om de speed dating te organiseren zijn minstens 20 deelnemers nodig

 

 Overdragers  BECI Leden
(zonder BTW) 
 Niet leden
(zonder BTW) 
 Leden Silver van HUB Overdracht  Leden Gold van HUB Overdracht
Discussiepanel    Gratis

 

Meer info

Erick Thiry - eth@beci.be - 02 643 78 36

 Salima Serouane - sse@beci.be - 02 643 78 49

 

ANNULERING: de annulering kan alleen schriftelijk gebeuren.  Wordt ze ten minste 4 werkdagen voor het evenemenet ingediend, dan zal zij aanleiding geven tot de integrale terugbetaling van de deelnemingskosten.  

Na die termijn blijft de integrale betaling van de inschrijvingskosten verschuldigd, ongeacht de annuleringsreden.  De deelnemers kunnen zich laten vervangen.  BECI behoudt zich het recht voor om een evenement te annuleren wanneer het aantal inschrijvingen ontoereikend is.

BETALINGSWIJZE : wij sturen u een factuur zodra wij uw inschrijving ontvangen; elke factuur is cash te betalen en moet ten laatste op de dag van het evenement betaald worden

DE INGEWONNEN INLICHTINGEN zijn bestemd om het ledenbestand van BECI te actualiseren, opdat wij u op de hoogte zouden kunnen houden van onze activiteiten.  
Conform de wet van 8 december 1992, hebt u recht op toegang tot de gegevens die de bestanden over u bevatten en er, in voorkomend geval, een rechtzetting van te verkrijgen.