Speed Business Lunch

Donderdag 27 april 2017
van 11:30 tot 14:30 (Onthaal vanaf 11u)


20 bedrijven ontdekken en kansen te identificeren voor samenwerking.

In twee uur speed dating heeft u de mogelijkheid om kennis te maken met een 20-tal bedrijven en om uw producten en/of diensten face-to-face te presenteren.

Voor wie?

  • Elk bedrijf geïnteresseerd om nieuwe mogelijkheden voor synergieën te ontdekken.
  • U bent op zoek naar leveranciers of partners ...
  • U bent van plan om een project uit te besteden ...
  • Wilt u uw huidige samenwerkingsverbanden vergelijken met bevoorrading van de markt ...

Waarom?

  • Leggen van nieuwe contacten win-win
  • voorstelling van de voorgestelde oplossingen door uw bedrijf

Tijdens de lunch hebt u ook de gelegenheid om te netwerken. Een informele uitwisseling die u grote kansen voor samenwerking kan bieden!

Programma

11u00 Onthaal
11u30 Begin 
12u30 tot 13u30  Lunch
14u30 Einde

Wanneer?

Donderdag 27 april 2017 Dinsdag 13 juni 2017 Donderdag 14 september 2017 Dinsdag 14 november 2017
Dinsdag 16 januari 2018 Dinsdag 13 maart 2018 Dinsdag 24 april 2018 Dinsdag 19 juni 2018

U bent niet beschikbaar op deze datum? Geen probleem, stuur ons een mail (events@beci.be) met vermelding van één van bovenstaande data's.

Waar?

BECI, Louizalaan 500 te 1050 Brussel

Deelname

60 € excl. BTW voor BECI leden en 100 € excl. BTW voor de niet leden. - 1 deelnemer per bedrijf.

Opgelet, de plaatsen zijn beperkt.

Meer informatie

Events Team, 02 643 78 13 - events@beci.be

 

ANNULERING: de annulering kan alleen schriftelijk gebeuren.  Wordt ze ten minste 4 werkdagen voor het evenemenet ingediend, dan zal zij aanleiding geven tot de integrale terugbetaling van de deelnemingskosten.  Na die termijn blijft de integrale betaling van de inschrijvingskosten verschuldigd, ongeacht de annuleringsreden.  De deelnemers kunnen zich laten vervangen.  BECI behoudt zich het recht voor om een evenement te annuleren wanneer het aantal inschrijvingen ontoereikend is.

BETALINGSWIJZE : wij sturen u een factuur zodra wij uw inschrijving ontvangen; elke factuur is cash te betalen en moet ten laatste op de dag van het evenement betaald worden.

DE INGEWONNEN INLICHTINGEN zijn bestemd om het ledenbestand van BECI te actualiseren, opdat wij u op de hoogte zouden kunnen houden van onze activiteiten.  Conform de wet van 8 december 1992, hebt u recht op toegang tot de gegevens die de bestanden over u bevatten en er, in voorkomend geval, een rechtzetting van te verkrijgen.