Brussels Waste Network

Dankzij het BWN programma, hebben sinds 2010 meer dan 210 Brusselse bedrijven en handelaars de handen ineen geslagen voor een beter beheer van hun bedrijfsafval. BWN is een netwerk van afvaladviseurs die bedrijven helpt bij het beheer van hun afval.

BECI, in samenwerking met Leefmilieu Brussel, lanceert zijn 2de regionale programma « Brussels Waste Network 2012» rond het preventie- en beheer van afvalstoffen voor een periode van 18 maanden.


Context

Dit gezamenlijke initiatief komt voort uit een overeenkomst tussen BECI en de minister van Milieu en Leefmilieu Brussel. Het maakt deel uit van de voorschriften van het "vierde regionale plan van preventie en het beheer van afvalstoffen" en heeft als doel, het netwerk van afvaladviseurs (die bedrijven helpt bij het identificeren en het oplossen van problemen bij het beheer van hun afval) te coördineren en dynamiseren.

De realisatie van dit project is gebaseerd op de vrijwillige deelname van bedrijven en hun beroepsverenigingen.

Wat betekent "Brussels Waste Network" concreet... 

  • Het ontwerp en de uitvoering van projecten gesponsord/gedragen door beroepsverenigingen, die gericht zijn op de verbetering van bestaande praktijken of het ontwikkelen van nieuwe praktijken in de preventie en het beheer van afvalstoffen;
  • Tools voor de Brusselse bedrijven om preventie en het beheer van hun afval te verbeteren;
  • Een netwerk van afvaladviseurs met het oog op uitwisseling van ervaringen tussen bedrijven te bevorderen;
  • Seminaries, infosessies, of andere initiatieven die de groei van kennis over afvalbeheer stimuleren (voor projectleiders en anderen);
  • Een aanspreekpunt voor elk Brussels bedrijf dat vragen heeft over afvalbeheer en preventie;
  • Financiële en methodologische steun.

Dit programma houdt in dat de noden en verwachtingen van de ondernemingen op het gebied van afvalbeheer worden geïdentificeerd in de voornaamste sectoren die in Brussel actief zijn.


Voor wie?

  • Project indiener – Beroepsverenigingen / federaties;
  • Doelgroep - Bedrijven waarvan de activiteiten zijn gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • Projectdrager – Binnen de federatie / beroepsvereniging.

Interesse hiervoor ? Neem contact op met ons, door hier te klikken.


Meer info nodig?

U wilt meer weten over Brussels Waste Network? Alle nuttige informatie, presentaties en tools zijn op onze site www.brusselswastenetwork.eu/nl terug te vinden.


U kunt eveneens contact opnemen met onze Adviseur afvalbeheer bij BECI: Laurie Verheyen, 02 210 01 75 - lv@beci.be.