Begrijpen om niet verrast te worden

Het BECI kenniscentrum leidt ondernemingen op

"Het Business Model Canvas en het aanpassingsvermogen van ondernemingen, duurzame ontwikkeling en kringloopeconomie, new ways of working en mobiliteitsbudget, handels- of kantoorhuur, certificeringen en labels, afvalbeheer en korte circuits, beheer van diversiteit en redelijke voorzieningen, studentenjobs en stages in ondernemingen, energiebeheer en continuïteitsplan, openbare aanbestedingen en businessopportuniteiten": zoveel kernwoorden die de nieuwe opleidingsprogramma's van BECI beschrijven.

Hoeveel ondernemingen zagen hun operaties bemoeilijkt worden door een businessplan dat slecht aangepast was aan de plaatselijke noden, in rook opgaan omdat de exploitatievergunning geweigerd werd, in gevaar komen omwille van een weinig onderhandelde huur, verloren gaan in het labirint van de milieuwetgeving, met verstomming geslagen door gewestelijke parkeerbeperkingen? Om bedrijfsleiders, kaderleden, zelfstandigen en andere professionals bij te staan programmeert het kenniscentrum van BECI verschillende thematische opleidingscycli.

Een eerste cyclus over vastgoedprospectie gaat eind april van start in samenwerking met Executive Master immobilier (EMI) van de Saint-Louis Universiteit Brussel. In zes sessies worden alle aspecten van de vastgoedinvestering overlopen: van kantoor tot woning, van logistiek tot infrastructuur van collectieve uitrustingen, van toerisme tot congres met als afsluiter de vooruitzichten voor de vastgoedsector in Brussel in 2015. Kies uw vestigingsplaats en uw investeringen zelf!

Een tweede cyclus in milieubeheer wordt voorgesteld in nauwe samenwerking met 21 Solutions en de dienst van het label Ecodynamische Onderneming van Leefmilieu Brussel. Van mei 2015 tot juni 2016 behandelen meer dan 12 opleidingsmodules alle aspecten die elke onderneming moet beheersen om de milieuverplichtingen om te zetten in een waaier van operationele en commerciële opportuniteiten. Hoe win ik door me aan de verandering aan te passen?

Naast deze twee heel ambitieuze cycli zet BECI een Mobility Academy op die de innovaties en de grote tendensen op het vlak van verplaatsing van personen en goederen overloopt: carpooling, carsharing, teleworking en flexdesks, firmawagens, cafetariaplan en mobiliteitsbudget, alternatieven die door het openbaar vervoer geboden worden, inrichting van de openbare ruimte en parkeerreglement, stedelijke verdeelcentra...
Vraag de gids aan!

Ten slotte biedt het BECI-kenniscentrum de ondernemingen eveneens de mogelijkheid om een opleiding in diversiteitsbeheer te volgen die de best practices aangeeft om andersvaliden erbij te betrekken, om in de teams een evenwicht te vinden tussen mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, plaatselijke werknemers en werknemers van over de hele wereld. Deze verschillende modules, die met de steun van Actiris door spelers op het terrein verwezenlijkt werden, zijn gratis, maak er gebruik van!

Onze ambitie bestaat erin professionals de middelen te bieden waarmee ze hun plaatselijk ontwikkelingsmilieu beter kunnen beheren. De opleidingen worden door multidisciplinaire deskundigen van hoog niveau gegeven en zorgen voor heel wat interactie met een beperkt aantal deelnemers en een waaier aan praktische tools. De prijzen liggen in lijn met de marktprijzen. Een deel van de kosten kan door het Gewest gedragen worden. Sommige opleidingen bieden een certificering en kunnen in de sociale balans geregistreerd worden.

Contacteer ons indien u bijkomende informatie wenst!

Contactpersoon: Xavier Dehan, xd@beci.be

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Xavier Dehan, Coördinator van het Kenniscentrum van BECI op 30.03.2014.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be.