Meer dan 90 praktische tips om uw tijd beter te beheren!

Verhoog uw productiviteit en verminder stress

Donderdag 1 Juni 2017
van 9 uur tot 17 uur
8 uur durende opleiding

 

De deelnemers krijgen de middelen aangereikt om

 • Hun productiviteit te verhogen door een verbeterde concentratie en het uitschakelen van de voornaamste bronnen van tijdverlies
 • Tijdrovende projecten niet langer uit te stellen maar in hun dagelijkse activiteiten in te passen
 • Zich beschikbaarder en betrouwbaarder op te stellen
 • Komaf te maken met stress en slapeloosheid te wijten aan echte of vermeende werkdruk en de veelheid aan activiteiten die dagelijks op hen afkomen

Voor wie?

Iedereen die:

 • Verzuipt in het werk en bijna iedere dag meer dan 8 uur presteert
 • Constant wordt aangesproken om nieuwe prioritaire taken uit te voeren
 • Regelmatig in zijn bezigheden wordt onderbroken

Programma

1. De menselijke wetten met betrekking tot tijdsbeheer:

 • De 'trap'-methode:
 • De uitvoeringsduur van de taken aanpassen aan de dagelijkse gang van zaken

 • De voortgang van langetermijnprojecten opnemen in de dagelijkse, dringend uit te voeren taken

 • De opleiding van nieuwe werknemers organiseren

 • De wet van Parkinson:
 • Een maximumtijd instellen voor alle formele of informele vergaderingen en gesprekken

 • Termijnen bepalen met het oog op betere prioriteitstelling en betere opvolging van taken uitbesteed aan collega's, leveranciers en klanten

 • De vooropgestelde verwachtingen van taken en activiteiten bepalen (projecten, vergaderagenda's...)

 • De wet van de cycli:
 • Leren omgaan met onderbrekingen en ze niet langer ondergaan

 • Zich op een georganiseerde manier beschikbaarder opstellen

 • De wet van Pareto:
 • De belangrijkste tijdverslinders in kaart brengen en aanpakken

 • Een werkritme aannemen waarmee de hele dag door een gelijk concentratieniveau kan worden aangehouden

2. Het beheer van de productieve geest

 • De concentratie verbeteren en minder stress ondervinden bij de uitvoering van dagelijkse taken
 • Komaf maken met slaapproblemen die te wijten zijn aan niet afgewerkte taken

3. Beheer van de agenda en de inkomende informatie

 • De agenda

Een papieren of elektronische agenda gebruiken als een instrument om

 • Stress tegen te gaan

 • De productiviteit op te drijven

 • De taken die aan anderen werden toevertrouwd, op te volgen

 • Taken in te plannen

 • Te integreren met smartphones, tablets…

 • Prioriteiten beheren:
 • Zich meer toeleggen op belangrijke zaken

 • Het aantal dringende zaken doen afnemen

 • Post en e-mails beheren:
 • Post en inkomende e-mails in een keer behandelen en het beantwoorden ervan organiseren

 • Het “nut” van een clean desk en de manieren om ‘opgeruimd’ te kunnen werken

 • Tijd winnen bij het verwerken van e-mails

4. Tijdbeheer in relatie met uw verantwoordelijke

 • De persoonlijke organisatie van de medewerkers:
 • Elementen die uw verantwoordelijke er zullen toe aanzetten om graag (nog liever) met u samen te werken

5. In praktijkbrenging

 • Keuze van de technieken die u vanaf morgen in praktijk wil brengen
 • 6-maandenplan om deze technieken actief te gaan gebruiken

Methodologie

Interactieve opleiding waarin meer dan 90 methodes en concrete tips worden aangereikt. Er wordt veel ruimte gelaten voor uitwisselingen tussen de deelnemers en de docent zodat iedereen de methodes en de tips in zijn eigen dagelijkse activiteiten kan inpassen.

Iedere deelnemer stelt aan het einde van het seminarie een individueel actieplan op waarmee hij de tips zowel op korte als op lange termijn in praktijk kan brengen.

Deelnemers: maximum 12 personen.

Docent

Pierre-Gilles Denis

Vorige deelnemers aan het woord

Onmiddellijk inzetbare oplossingen!

W. Zöller – Freelance vertaler

Praktisch en concreet.

F. Malotaux – Rijksdienst voor Pensioenen

Uitstekend! En tot mijn grote verbazing (gezien mijn eerdere terughoudendheid) ga ik supergemotiveerd opnieuw aan het werk. Ik zie nu oplossingen die ik niet voor mogelijk hield!

C. Berniquet - Croplife International

Iedereen, ongeacht de functie die hij uitoefent, zou deze opleiding op zijn minst een keer moeten volgen. Ik ben heel blij dat ik deze opleiding heb kunnen volgen aan het begin van mijn beroepsactiviteit.

M. Colegrave - Rechter - Nationale Raad van de Orde der Artsen - Afdeling Brussel

 

Wanneer?

Donderdag 1 juni 2017 van 9 uur tot 17 uur

Waar?

BECI

Deelname

(inbegrepen: documentatie, koffiepauze)
Leden BECI, IZEO, BHA: € 340 excl. btw (€ 411,40 incl. btw)
Niet-leden: € 450 excl. btw (€ 544,50 incl. btw)

Wie inschrijft vóór 19-05-2017 krijgt 10% korting.

Meer info

Contactpersoon Emilie Lessire – ele@beci.be
Telefoon: 02 643 78 11

Schrijf u in voor meerdere opleidingen of met meerdere personen van hetzelfde bedrijf en maak gebruik van de opleidingssubsidies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 50% subsidies: www.primespme.be.

ANNULERING DIENT SCHRIFTELIJK TE WORDEN GEMELD. DEELNAMEKOSTEN WORDEN INTEGRAAL TERUGBETAALD INDIEN DE ANNULERING ONS MINSTENS VIER WERKDAGEN VOOR DE START VAN DE OPLEIDING/HET SEMINARIE TOEKOMT.  NA DEZE TERMIJN, ZIJN DE VOLLEDIGE DEELNAMEKOSTEN VERSCHULDIGD, ONGEACHT DE REDEN VAN DE ANNULERING. DE DEELNEMERS KUNNEN EEN PLAATSVERVANGER STUREN. BECI BEHOUDT ZICH HET RECHT TOE OM BIJ ONVOLDOENDE INSCHRIJVINGEN DE OPLEIDING(EN)/HET (DE) SEMINARIE(S) TE ANNULEREN.

BETALING U ONTVANGT EEN FACTUUR NA ONTVANGST VAN UW INSCHRIJVING.  AL ONZE FACTUREN ZIJN CONTANT BETAALBAAR EN MOETEN UITERLIJK DE DAG VAN HET SEMINARE BETAALD ZIJN.

UW GEGEVENS WORDEN, TENZIJ U HIERTEGEN BEZWAAR AANTEKENT, IN EEN BECI-KKNB-BESTAND OPGESLAGEN ZODAT WE U OVER ONZE TOEKOMSTIGE ACTIVITEITEN KUNNEN INFORMEREN. IN OVEREENSTEMMING MET DE WET VAN 8 DECEMBER 1992, KUNNEN WIJ U OP VERZOEK DE GEGEVENS UIT ONS BESTAND OVERMAKEN MET HET OOG OP EVENTUELE AANPASSINGEN.