Wat is het verschil tussen positieve druk en negatieve stress?

Donderdag 18 april 2017
van 13u30 tot 17u

Session française : Le mardi 18 avril 2017 - de 9h00 à 12h30

Ontdek hoe u ook onder druk kunt blijven presteren

Termijnen, dringende zaken, druk, deadlines... vandaag de dag zijn het niet meer de machines die in panne vallen, maar de mensen!

Om ook in tijden van sterke druk energiek te blijven, is het belangrijk om deze druk positief op te vatten en om te vormen tot een stimulans.

Daarvoor moeten we eerst begrijpen hoe ons lichaam reageert op druk.

Leer het mechanisme van stress kennen om uw eigen tegengif te ontdekken. Zo zult u de signalen van uw lichaam (mentaal, emotioneel en fysiek) beter begrijpen en uzelf optimaal kunnen beheren om u goed te voelen én te blijven presteren.

Om u te helpen deze dagelijkse wedstrijd te winnen, stellen wij het concept van 'bedrijfsatleet' voor:

-          De eisen en verwachtingen nemen voortdurend toe, terwijl er steeds minder middelen zijn. Iedereen werkt steeds meer onder een groeiende druk.
-          Het gevolg: uitputting, demotivering en oververmoeidheid totdat het niet meer houdbaar is. 

Uit onze ervaring in de sportwereld hebben we geleerd dat de beste resultaten verkregen worden wanneer er uitdaging is en druk, op voorwaarde dat deze stimulerend is en niet verpletterend.

Kom leren hoe u de effecten van stress op uw functioneren kunt wijzigen. 

Doelstellingen

-          De vitale functie van stress verkennen en begrijpen
-          Een onderscheid maken tussen positieve en negatieve stress
-          De fysiologische reacties van stress begrijpen
-          Pistes uitstippelen voor doeltreffende en eenvoudige acties

Voor wie?

 Voor iedereen die op zoek is naar doeltreffende middelen om zijn levenskwaliteit en zijn beroepsprestaties te verbeteren. 

Programma

Doorheen de dag worden veel parallellen getrokken met de topsport. U krijgt binnen de context van uw bedrijf toegang tot methodes waar professionele sportlui op vertrouwen. U bestudeert uw eigen energie aan de hand van deze punten:

  • Wat is het verschil tussen positieve druk (adrenaline) en negatieve druk (cortisol)?

  • Hoe kunt u de signalen van stress herkennen om preventief uw gedrag aan te passen?

  • De basics van de hersenen: wat zijn de gevolgen van langdurige stress op onze hersenen en onze intellectuele prestaties?

  •  'Hartritmevariabiliteit': de impact van stresswerende ademhaling op ons immuunsysteem.

Methodologie

De methode omvat 4 stappen:

  1. Feed the team: ontwikkel eenvoudige en pragmatische coachingmiddelen (inhoud)

  2. Involve the team: werk in kleinere deelgroepen

  3. Challenge the team: wees een confronterende maar respectvolle coach

  4. Empower the team: stimuleer de inzet en zorg voor concrete actieplannen

Docente

Sophie Van De Venne, trainer bij Mentally Fit;  heeft tien jaar ervaring in management op internationaal niveau en is gespecialiseerd in organisatorisch leiderschap, het opbouwen van klantrelaties, teamdynamiek en menselijke energie. Ze is een coach in de ware betekenis van het woord en hanteert een praktijkgerichte aanpak. Ze weet beter dan wie ook hoe hoezeer het mentale aspect meespeelt binnen de bedrijfs- en sportwereld.

Waar?

BECI – Louizalaan 500 – 1050 Brussel

Deelname

Leden BECI, IZEO, BHA: € 223,85 incl. btw (€ 185,00 excl. btw) 
Niet-leden: € 284,35 incl. btw (€ 235,00 excl. btw)

Early bird: 10% korting voor iedere inschrijving voor 28.03.2017

Meer info

Emilie Lessire – ele@beci.be - 02 643 78 11

Annulering
Enkel een schriftelijke annulatie is geldig. Als wij deze minstens vier dagen vóór de activiteit ontvangen, worden de deelnamekosten volledig terugbetaald. Eenmaal deze termijn verstreken, moet de volledige inschrijvingskost worden betaald, ongeacht de reden van annulatie.
De deelnemers mogen een plaatsvervanger sturen. BECI-Kamer van Koophandel Brussel behoudt zich het recht voor om de activiteit te annuleren indien er niet voldoende inschrijvingen zijn.

Facturatie
Wij sturen u een factuur vóór de activiteit. De betaling moet ons uiterlijk op de dag van de activiteit