Aanslagen van 22 maart: steun aan ondernemingen en alternatieven voor ontslag

Alles weten en begrijpen in 100 minuten!

Donderdag 28 april 2016
van 11u30 tot 13u15,
gevolgd door een broodjeslunch

Context

Heel wat economische sectoren en wijken in het centrum van Brussel hebben het bijzonder zwaar te verduren na het dreigingsniveau 4 in november en al zeker na de aanslagen van 22 maart.

BECI organiseert samen met Partena, IZEO en Brussels Hotels Association een infosessie over de steunmaatregelen voor getroffen ondernemingen en de mogelijke alternatieven voor ontslag.

De sessie heeft plaats van 11.30 tot 13.15 uur op donderdag 28 april. Na afloop nodigen wij u uit op een broodjeslunch. Deelnemen is volledig gratis.

Verschillende deskundigen zullen u op een duidelijke en overzichtelijke wijze inlichten..

Programma

 • Crisismaatregelen voor zelfstandigen: uitstel of verlaging van de sociale bijdragen aan het RSVZ
  Door Rudi Wauters, Solution Expert Partena Compass   
 • De bestaande begeleidende maatregelen van de RSZ voor werkgevers met financiële moeilijkheden
  Door een medewerker van de RSZ

 • Bestaande middelen om in een crisissituatie te reageren op dwingende vragen van leveranciers en fiscale instellingen
  Tips om de kasmiddelen bestemd voor klanten en leveranciers te verbeteren

 • Alternatieven voor ontslag: werkloosheid door overmacht, economische werkloosheid, vrijwillig deeltijds werken, tijdskrediet, detachering, verlof zonder wedde, tijdelijke loonsverlaging, wijziging in terugbetaling van kosten, extralegale voordelen
  Door Katrien Depuydt, Legal consultant Partena Professional

Wanneer?

Donderdag 28 april 2016, van11u30 tot 13u15, gevolgd door een broodjeslunch

Waar?

Thon Hotel EU : Wetstraat 75, 1040 Brussel

Deelname

Gratis (behalve in geval van niet- of laattijdige intrekking van de inschrijving - 25€ excl BTW)

Meer info?

Training Team, 02 643 78 19 - trainings@beci.be 

 

 

DE ANNULERING KAN ALLEEN SCHRIFTELIJK GEBEUREN. DE DEELNEMERS KUNNEN ZICH LATEN VERVANGEN. BECI BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM EEN SEMINARIE TE ANNULEREN WANNEER HET AANTAL INSCHRIJVINGEN ONTOEREIKEND IS.

GRATIS (BEHALVE IN GEVAL VAN NIET-  OF LAATTIJDIGE INTREKKING VAN DE INSCHRIJVING - 25€ excl BTW)

DE INGEWONNEN INLICHTINGEN ZIJN BESTEMD OM HET LEDENBESTAND VAN BECI TE ACTUALISEREN, OPDAT WIJ U OP DE HOOGTE ZOUDEN KUNNEN HOUDEN VAN ONZE ACTIVITEITEN. CONFORM DE WET VAN 8 DECEMBER 1992, HEBT U RECHT OP TOEGANG TOT DE GEGEVENS DIE DE BESTANDEN OVER U BEVATTEN EN ER, IN VOORKOMEND GEVAL, EEN RECHTZETTING VAN TE VERKRIJGEN.