6 miljard potentiële klanten op één dag

Wat als we de Brusselse export verdubbelen tegen 2020?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest exporteerde in 2013 voor meer dan 6 miljard euro. Hoewel deze industriële goederen minder dan 3% van de Belgische export vertegenwoordigen, zijn er toch veel Brusselse kmo’s hierbij betrokken.

Waarom ook u niet? Ontmoet 6 miljard potentiële klanten tijdens de Export Day.

Export van diensten

Als we ook rekening houden met de export van diensten, vertegenwoordigt Brussel bijna 20% van de Belgische export.

Deze diensten voor bedrijven spelen een belangrijke rol in onze economie. Zij kunnen in drie categorieën worden onderverdeeld:

  • Professionele dienstverlening zoals consultancy, juridische en boekhoudkundige dienstverlening
  • Technische dienstverlening zoals design, engineering, architectuur en informatie- en communicatietechnologie (ICT)
  • Operationele dienstverlening zoals vastgoed, leasing, terbeschikkingstelling van personeel, veiligheids- en schoonmaakdiensten.

Lokale groei

Zeker binnen de Brusselse dienstensector creëren internationalisering en een groeiende export ook op lokaal niveau een ander groeiritme.

BECI heeft als doelstelling om tegen 2020 zowel het aantal exporteurs als de waarde van de export te verdubbelen. Dit is mogelijk en de bedrijven moeten daarom alle mogelijkheden met beide handen aangrijpen.

Maar daarnaast is het ook belangrijk om zich regelmatig bij te scholen om op de hoogte te blijven van de verschillende formaliteiten en van alles wat erbij komt kijken.

50 exportdeskundigen

BECI biedt u de mogelijkheid om dit alles te leren op de Export Day op 7 mei. 50 exportdeskundigen staan u daar met raad en daad bij.

Er zijn al 500 inschrijvingen.


Dit artikel wordt u aangeboden door Jean-Philippe Mergen, Directeur Export op 04.05.2015.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be.