Vlot en intelligent prospecteren buiten Europa?

U neemt deel aan een beurs, tentoonstelling of sportwedstrijd? U wenst prototypes of handelsmonsters aan uw buitenlandse klanten voor te leggen? 

U gaat naar het buitenland om er een film of reportage te draaien? U heeft een renovatieproject buiten Europa?

Heeft u een JA geantwoord op één van deze vragen? Dan heeft u een ATA-carnet nodig!

U wilt een ATA-carnet aanvragen?

De “e-ATA” applicatie laat u toe om uw ATA-carnets elektronisch aan te vragen via de website www.e-ata.eu

Dit online systeem is vanaf 1 januari 2015 verplicht!

Wat is een ATA-carnet ?

Een ATA-carnet (samenvoeging van ”Admission Temporaire/Temporary Admission“) beperkt het oponthoud en de administratieve rompslomp bij tijdelijke invoer tot een minimum.

Deze rompslomp is vooral verbonden aan het afsluiten en recupereren van een waarborg per land dat u bezoekt.

Het ATA-carnet vervangt al deze individuele waarborgen door één internationaal geldende waarborg.

Met één enkel document kan u dus gedurende één jaar reizen in alle landen buiten de EU die lid zijn van de ATA-keten.

Wanneer een ATA-carnet gebruiken? 

Een ATA-carnet kan gebruikt worden voor drie bepaalde doeleinden:  

 • Beurzen, tentoonstellingen en andere gelijkaardige evenementen: goederen bestemd voor vertoning, demonstratie of gebruik op tentoonstellingen, beurzen, congressen of soortgelijke manifestaties.
 • Handelsmonsters: goederen die een bepaald type van al geproduceerde goederen vertegenwoordigen of die modellen zijn van goederen die nog geproduceerd dienen te worden.
 • Beroepsmateriaal: goederen die men nodig heeft omwille van zijn of haar beroep, vak of bedrijf om een bepaald werk uit te voeren in het land van invoer.

Wat zijn de voordelen van een ATA-carnet? 

 • Bespaar kosten: vrijstelling van douanerecht en belastingen in de landen van de ATA-keten.

 • Bespaar tijd bij douanetransacties.

 • Bezoek meerdere landen tijdens meerde reizen gedurende een geldigheidsperiode van één jaar van het ATA-carnet.

In welke landen kan u een ATA-carnet gebruiken?

Momenteel zijn 73 landen lid van de ATA-keten, waarvan 44 buiten de EU. Hierbij belangrijke bestemmingen zoals de Verenigde Staten, China, India en Zwitserland.

Hier vindt u de volledige lijst van landen.   

U wilt weten hoe een ATA-carnet te gebruiken? 

Download de handleiding

Tarieven

 1. Dossierkosten (gelden voor 3 reizen):
  Leden: € 200 zonder BTW
  Niet-leden: € 245 zonder BTW
 2. Waarborg: € 50
 3. Som van de waarborg:
 Waarde van de goederen in euro  Premie
 < € 25.000  0,839 %
 Van € 25.000 tot € 74.999,99  0,655 %
 Van € 75.000 tot € 249.999,99  0,419 %
 > € 250.000  0,276 %

Bijvoorbeeld: Als de waarde van de goederen € 85.000 is, zal de premie € 85.000 x 0,419 % of € 356 bedragen. Daarbij komen nog de dossierkosten die € 0,65 per afgeprint blad bedragen.

Meer info?

Elke Teck 02 643 78 06  

Caroline Dewet 02 643 78 03

ata@beci.be