Het oorsprongscertificaat

Het oorsprongscertificaat is een officieel document die de niet-preferentiële oorsprong aantoont van de verzending van uw goederen naar het buitenland.

Een oorsprongscertificaat wordt gevraagd in de volgende gevallen:

  • In het kader van een kredietbrief gevraagd door klanten die zich bevinden in een land buiten de Europese Unie.
  • Als het land van bestemming die vereist bij de import. 
  • Als het land van bestemming die nodig heeft voor de toepassing van een specifiek regime.

De Kamers van Koophandel en Industrie geven die certificaten uit aan bedrijven via hun loket of via de elektronische weg door gebruik te maken van Digichambers.

De aanvraag bestaat uit een origineel certificaat (geelachtig), het aanvraagformulier en eventueel één of meerdere gele kopieën.

Meer info?

Elke Teck 02 643 78 06

Caroline Dewet 02 643 78 03

ata@beci.be