Failliet gaan, GROEIEN, OPLEVEN!

Het schaarste goed in ondernemerschap is de ondernemer zelf … Nochtans oogsten niet alle ondernemers succes bij de eerste poging. Hoe vergroten we dus het aantal ondernemers dat durft proberen? En het aandeel succesvolle verhalen?

Het concept van reSTART? Iedere ondernemer heeft recht op meer dan een kans en de samenleving mag hem in geen geval aansporen om van een tweede kans af te zien. Integendeel. Precies daarom besliste BECI actie te nemen en minder gelukkige ondernemers een nieuwe kans te bieden om herop te leven en succes tegemoet te gaan.

Een unieke methode om oplevende ondernemers te ondersteunen

 BECI ReStart begeleiding

De aanpak van reSTART is afgeleid van het model van de vereniging ‘60 000 rebonds’, dat in Frankrijk zijn degelijkheid heeft bewezen. Het combineert een verregaande individuele begeleiding (via coaching- en mentoring-sessies) en werkgroepen die de behoeften van de oplevende ondernemer trachten te beantwoorden.

Deze één-jaar durende begeleiding is gratis en voorziet in:

•          De benoeming van een solidaire coach voor de individuele follow-upsessies. Hierbij is het de bedoeling om de ondernemer te helpen een nieuw bestaan op te bouwen (gevoel van eigenwaarde, analyse van de mislukking en uitwerken van conclusies, werk op de vaardigheden en de kwetsbaarheden). Vijf coaching-sessies van anderhalf uur worden vanaf het begin aangeboden.

•          De keuze van een solidaire mentor, namelijk een vrijwillige ondernemer die als referentiepersoon optreedt om de oplevende ondernemer duurzaam te ondersteunen. De mentor neemt deel aan de beroepsdiagnose evenals aan de bepaling en evaluatie van een nieuw beroepsproject. De mentor is er ook om zijn eigen ervaring te delen, om advies te verlenen over goede en minder goede praktijken en om zijn eigen netwerk open te stellen. Hij neemt een of twee keer per maand contact met de oplevende ondernemer.

•          Pro deo beroepsdeskundigen uit de domeinen als HR, juridische aangelegenheden, bemiddeling, boekhouding, marketing, verkoop, financiën, internet enz. Ze hebben nu en dan contacten met de oplevende ondernemer, in functie van de behoeften die hij bekendmaakt.

•          Werkgroepen: maandelijks kan de oplevende ondernemer voordeel halen uit een ‘Gedachtewisselings- en Ontwikkelingsgroep’ of een gemeenschappelijke animatie met andere reSTARTERS. De ‘Gedachtewisselings- en Ontwikkelingsgroep’ werkt volgens het principe van co-ontwikkeling en komt samen om een stand van zaken te maken van de heropleving van een ondernemer en om hem te helpen zijn project volgens zijn behoeften verder te ontwikkelen.

Deze begeleiding beoogt, op vrijwillige basis, een proactieve, welwillende maar veeleisende dialoog en de inzet van uiterst deskundige resources. Binnen reSTART is de gefailleerde ondernemer tegelijk een kandidaat voor een heropleving met de hulp en begeleiding van andere leden, én zelf een bijdrager tot de heropleving van andere gefailleerde ondernemers. Geven en krijgen, krijgen en geven: dit is het proces dat elk lid van het programma doorstaat.

reSTART doet ook een beroep op de partners van zijn ecosysteem om overgangsoplossingen uit te dokteren (tussentijdse baan, uitzendopdracht) en om bij te dragen tot het programma (detachering van loontrekkend personeel, ontwikkeling van tools enz.) en tot de heroplevingsoplossingen (werkaanbiedingen, infrastructuren, opleidingen enz.).

Als u bereid bent hulp te verlenen om deze ondernemers zo snel mogelijk weer aan een nieuw beroepsproject te laten werken, neem dan contact met Eric Vanden Bemden (02/ 563 68 56 / evb@beci.be) of kom een infosessie bijwonen (bezoek onze Facebookpagina).

U bent ook van harte welkom als u zelf als ondernemer een faillissement hebt ondergaan of als er in uw omgeving mensen zijn in een dergelijke situatie.

“Beoordeel mij niet op mijn successen. Beoordeel mij op het aantal keren dat ik ben gevallen en weer opgestaan.” (Nelson Mandela)