Samen met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert BECI het programma reSTART, specifiek voor ondernemers die failliet zijn gegaan. Het initiatief tracht die mensen hun situatie te doen aanvaarden, hen te laten opfleuren, groeien en opleven.

Waarom reSTART?

Omdat er in België jaarlijks 12.000 ondernemingen failliet gaan (waaronder meer dan 2.000 in Brussel). De meeste van hun bedrijfsleiders ervaren dit als een drievoudig trauma: op persoonlijk vlak, maar ook beroepsmatig en financieel. Niets bestaat om die mensen snel en efficiënt te helpen heropleven. Nochtans vertegenwoordigen deze ondernemers een schat aan talent voor de samenleving.

reSTART in een notendop

1.      Sensibilisering. Dit gebeurt via algemeen toegankelijke voordrachten, informatiesessies, workshops rond economische veerkracht en rondetafelgesprekken. Tijdens zulke ontmoetingen met deskundigen en ondernemers ontdekt u een andere kijk op een faillissement, met de hoop dat dit de samenleving zal aanzetten om haar standpunt tegenover gefailleerde ondernemers gevoelig bij te schaven.

De Europese cultuur en haar afkeer voor mislukkingen zou dus de plaats moeten ruimen voor een meer Angelsaksische aanpak, die een faillissement als een bron van ervaring beschouwt eerder dan een bewijs van onbekwaamheid.

2.      Actie. De klemtoon ligt op de MENSELIJKE dimensie en de wil om die te laten groeien en opleven in een nieuw project – als loontrekkende of als ondernemer – dankzij een begeleiding die tegelijk individueel en collectief wordt aangeboden door gecertificeerde coaches, mentors en deskundige adviseurs.

 BECI ReStart begeleiding

Het programma

Deze één-jaar durende begeleiding is gratis en voorziet in:

•          De benoeming van een solidaire coach voor de individuele follow-upsessies. Hierbij is het de bedoeling om de ondernemer te helpen een nieuw bestaan op te bouwen (gevoel van eigenwaarde, analyse van de mislukking en uitwerken van conclusies, werk op de vaardigheden en de kwetsbaarheden). Vijf coaching-sessies van anderhalf uur worden vanaf het begin aangeboden.

•          De keuze van een solidaire mentor, namelijk een vrijwillige ondernemer die als referentiepersoon optreedt om de oplevende ondernemer duurzaam te ondersteunen. De mentor neemt deel aan de beroepsdiagnose evenals aan de bepaling en evaluatie van een nieuw beroepsproject. De mentor is er ook om zijn eigen ervaring te delen, om advies te verlenen over goede en minder goede praktijken en om zijn eigen netwerk open te stellen. Hij neemt een of twee keer per maand contact met de oplevende ondernemer.

•          Pro deo beroepsdeskundigen uit de domeinen als HR, juridische aangelegenheden, bemiddeling, boekhouding, marketing, verkoop, financiën, internet enz. Ze hebben nu en dan contacten met de oplevende ondernemer, in functie van de behoeften die hij bekendmaakt.

•          Werkgroepen: maandelijks kan de oplevende ondernemer voordeel halen uit een ‘Gedachtewisselings- en Ontwikkelingsgroep’ of een gemeenschappelijke animatie met andere reSTARTERS. De ‘Gedachtewisselings- en Ontwikkelingsgroep’ werkt volgens het principe van co-ontwikkeling en komt samen om een stand van zaken te maken van de heropleving van een ondernemer en om hem te helpen zijn project volgens zijn behoeften verder te ontwikkelen.

Deze begeleiding beoogt, op vrijwillige basis, een proactieve, welwillende maar veeleisende dialoog en de inzet van uiterst deskundige resources. Binnen reSTART is de gefailleerde ondernemer tegelijk een kandidaat voor een heropleving met de hulp en begeleiding van andere leden, én zelf een bijdrager tot de heropleving van andere gefailleerde ondernemers. Geven en krijgen, krijgen en geven: dit is het proces dat elk lid van het programma doorstaat.

reSTART doet ook een beroep op de partners van zijn ecosysteem om overgangsoplossingen uit te dokteren (tussentijdse baan, uitzendopdracht) en om bij te dragen tot het programma (detachering van loontrekkend personeel, ontwikkeling van tools enz.) en tot de heroplevingsoplossingen (werkaanbiedingen, infrastructuren, opleidingen enz.).

Wenst u meer informatie over reSTART? Contacteer dan Eric Vanden Bemden (02/563 68 56 / evb@beci.be) of woon een van onze tweewekelijkse informatiesessies bij (raadpleeg ook onze Facebookpagina https://www.facebook.com/becirestart)

“Beoordeel mij niet op mijn successen. Beoordeel mij op het aantal keren dat ik ben gevallen en weer opgestaan.” (Nelson Mandela)