De overdracht van uw onderneming begint nu!

37.000 Brusselse ondernemingen, dat wil zeggen een op drie, zal binnen de tien jaar aan een overdracht toe zijn.

Het lijkt vreemd, maar de overdracht of overname van een onderneming is meestal een uniek moment in het leven van de huidige en toekomstige bedrijfsleider. "Vertrouw op de juiste mensen!" is hierbij het beste advies.

Hoe kunnen we dat moment van groot economisch en maatschappelijk belang het best voorbereiden? Welk advies moeten we volgen en welke hulpmiddelen kunnen we inzetten voor een geslaagde overname van onze onderneming? U vindt een antwoord op al deze vragen in onze memo van vandaag.

Wanneer moet u een overdracht overwegen?

Reeds bij de oprichting van de onderneming! Of vijf, minstens drie jaar voor de overdracht.

Een overdracht vraagt heel wat voorbereiding en zou deel moeten uitmaken van het bedrijfsplan, net als de internationale ontwikkeling of de lancering van een nieuw product. Dat huidige en toekomstige bedrijfsleiders zich dit idee eigen maken, is fundamenteel: in de levenscyclus van de onderneming zit nu eenmaal ook de overname vervat.

Een overdracht, waarom?

Er zijn drie belangrijke redenen voor een overdracht, buiten de beslissing om op pensioen te gaan:

Een groeiprobleem: een gebrek aan middelen om uit te breiden of onvoldoende kritische massa.

De gelegenheid om te verkopen wanneer de nagestreefde rentabiliteit bereikt is.

De wens om de onderneming over te laten aan een familielid of om jarenlange inspanningen in een geldelijke beloning om te zetten.

Daarnaast kunnen we natuurlijk te maken krijgen met onverwachte gebeurtenissen, zoals een ongeval of ziekte.

De overdracht stap voor stap

De overname op zich duurt in het beste geval twee tot drie jaar.

Dit zijn de verschillende fasen:

  1. de psychologische voorbereiding
  2. de onderneming op orde brengen
  3. potentiële partners zoeken
  4. de informatienota
  5. de vertrouwelijkheidsovereenkomst
  6. de due diligence
  7. de intentieverklaring
  8. de overnameovereenkomst

De laatste fasen zijn het zwaarst, zowel voor de verkoper als voor de overnemer.

Daarom is goed advies goud waard en dat is precies wat de Hub Overdrachten van de BECI en zijn partners wil bieden. In deze brochure vindt u alvast een overzicht.


Wilt u meer informatie?

Volg ons op Facebook: https://www.facebook.com/hubtransmission

of neem contact op met Erick Thiry, eth@beci.be of 02 643 78 36.

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Xavier Dehan, Kenniscentrum Coördinator, 04.05.2015.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be.

Met de steun van onze partners:

Logo Actoria Belfius Logo Partena Crosslaw WCI