Planning van de bedrijfsovername

Maakt u zich vooral geen zorgen, er zijn op de markt meer dan voldoende kandidaat-overnemers te vinden...!

Voor Brussel zijn de statistieken het eens: op het Brusselse grondgebied blijken er meer kandidaat-overnemers te zijn dan kandidaat-overlaters.

Bij ieder evenement dat rond het thema wordt georganiseerd, zijn 3 van de 4 deelnemers potentiële overnemers. Deze verhouding wordt bevestigd door alle openbare en private organisaties die zich in België met deze materie bezighouden.

En dus dringt de volgende vraag zich op: hoe komt het dan dat bijna één bedrijf op twee geen overnemer vindt en zijn activiteiten enkel en alleen voor deze reden moet stopzetten?

Zijn de kopers dan geen “goede” kopers? Of zijn de bedrijven niet waardevol genoeg om te worden overgenomen? Het antwoord op die vragen is relatief complex en moeilijk verifieerbaar.

Meer overnemers dan overlaters?

In de praktijk blijkt echter dat er niet meer overnemers zijn dan overlaters.

De situatie kan goed worden vergeleken met de situatie op de arbeidsmarkt: veel werkzoekenden, een uitgebreid werkaanbod maar… een groot probleem om de juiste match te vinden.

De reden waarom het aantal geïdentificeerde overnemers groter is dan het aantal geïdentificeerde overlaters schuilt volgens ons in het feit dat de kandidaat-overnemers er alles aan doen om zich kenbaar te maken. Ze nemen deel aan alle evenementen die rond het thema worden georganiseerd, worden lid van “overnemerclubs”, en contacteren alle mogelijke openbare en private organisaties die deze materie behandelen. Ze willen immers ruchtbaarheid geven aan hun plannen…

De discrete opstelling van de overlater

De bedrijfsleider die zijn zaak wil overlaten daarentegen, praat er niet over.

Hij houdt zijn plannen voor zich uit vrees dat zijn klanten zouden weglopen, dat zijn concurrenten misbruik zouden maken van de situatie, dat zijn personeel op zoek zou gaan naar een andere werkgever, dat zijn leveranciers zich zorgen zouden beginnen maken…

Over het algemeen vertrouwt hij zijn plannen enkel toe aan zijn boekhouder of aan een goede vriend die hij door en door vertrouwt.

Vaak zijn zelfs de familieleden van de bedrijfsleider niet op de hoogte van zijn plannen.

De begeleiding van de overlater

De voorbereiding van een bedrijfsovername is echter van cruciaal belang.

Daarom ontvangen wij bedrijfsleiders in alle discretie en begeleiden wij hen doorheen het volledige proces, van de voorbereiding tot de verkoop.

Samen gaan we na welk type dienstverlening, advies en opleiding ze nodig hebben en we helpen hen bij de uitvoering van hun plannen. De 6 maanden die de verkoopakte voorafgaan zijn immers cruciaal voor het voorbestaan en de verdere ontwikkeling van het bedrijf.

De “valse” overnemers

Maar tegelijkertijd moet er ook worden nagegaan waarom bijna de helft van de Brusselse bedrijven geen overnemer vindt.

Het blijkt dat een groot aantal van de kandidaat-overnemers niet echt van plan is om een bedrijf over te nemen. Bijna 30% van de personen die zich voordoen als potentiële overnemers zijn eigenlijk op zoek naar werk of denken dat ze in staat zijn om een bedrijf over te nemen.

En dan zijn er uiteraard ook personen die wel degelijk een bedrijf willen kopen maar er gewoon de middelen niet toe hebben en ervan uitgaan dat ze de zaak wel even kunnen “regelen” met de hulp van de bank. Deze mensen wacht aan het einde van de rit vooral een grote ontgoocheling…

De begeleiding van de overnemer

Ook overnemers kunnen bij ons terecht.

Onze HUB ‘overdracht’ richt zich tot de kandidaat-overnemers, helpt hen bij het definiëren van hun plannen en begeleidt hen in hun zoektocht naar het JUISTE bedrijf, met andere woorden een bedrijf dat past bij hun ervaring en expertise en niet noodzakelijkerwijze overeenstemt met hun persoonlijke voorkeur.

Samengevat kunnen we stellen dat het aantal kandidaat-overnemers niet zo groot is als we denken. Integendeel zelfs, hun aantal is relatief gering indien we enkel rekening houden met de “echte” kandidaat-overnemers, degenen met reële plannen en voldoende middelen om die plannen te realiseren.

Het verschil tussen een overnemer en een overlater zit hem erin dat de eerste volop praat over zijn plannen en deze op alle mogelijke manieren kenbaar wil maken terwijl de tweede zich opsluit in zwijgzaamheid uit vrees dat hij zijn bedrijf in moeilijkheden zou brengen.

U wilt uw bedrijf overlaten en wenst hierbij te worden begeleid?

Of u wilt u meer weten over de overnamemogelijkheden van bedrijven die wij begeleiden?

Neem dan gerust contact op met Erick Thiry. U kunt hem telefonisch bereiken op het nummer 02 643 78 36 of per e-mail via het adres eth@beci.be.

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Erick Thiry, Business Relations Intelligence, 02.06.2015.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be.

Met de steun van onze partners:

Logo Actoria Belfius Logo Partena Crosslaw WCI