Kies voor een bedrijfsovername

Bedrijfsovernames, en zeker van KMO's, vormen een van de belangrijkste schakels van de economische welvaart binnen de Europese Unie.

De tien volgende jaren zullen er voortdurend meer bedrijven van eigenaar veranderen. Dit houdt heel wat uitdagingen in, maar biedt potentiële kopers ook heel wat opportuniteiten.

Talloze opportuniteiten

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt veel KMO's. Volgens de cijfers van CeFiP zullen de komende tien jaar in Brussel meer dan 37.000 ondernemingen van eigenaar wisselen.

Sinds een aantal jaren wordt de problematiek van de overdracht/overname van ondernemingen nog nijpender door de vergrijzing van de bevolking.  Tegenwoordig is 31% van de Brusselse ondernemers ouder dan 50 jaar en 12% zelfs ouder dan 60 jaar.

En ondanks het feit dat 75% van de Belgische KMO's familieondernemingen zijn, is het helemaal niet zeker dat deze aan een lid van de familie kunnen doorgegeven worden. Uit een studie van de Europese Commissie blijkt dat in Europa alsmaar meer ondernemingen aan derden worden overgedragen.

Jammer genoeg wordt het steeds minder gewaardeerd om een zelfstandige activiteit op te starten door een bestaande onderneming over te nemen. In België is de voorbije tien jaar het aantal personen dat op deze manier van start gaat bijna met helft verminderd. Beginnende ondernemers geven de voorkeur aan een eigen activiteit, grotendeels omwille van de vrijheid en creativiteit die het biedt, maar ook financiële redenen spelen een rol.

Hier moet iets aan gedaan worden, eerst en vooral door bedrijfsovernames eenvoudiger te maken, maar ook door tools te ontwikkelen om deze overnames goed te kunnen voorbereiden en dus goed te laten verlopen.

De voordelen voor een overnemer

Een bedrijfsovername biedt heel wat voordelen.

Een onderneming kopen in plaats van een activiteit uit de grond te stampen, is een "gemakkelijkere" oplossing en biedt meer zekerheid dan een volkomen nieuwe activiteit.

  • De onderneming heeft reeds naambekendheid, beschikt over een klantenbasis en soms zijn er ook ontwikkelingsmogelijkheden die de verkoper links heeft laten liggen.
  • En zelfs als er maar een of twee werknemers zijn, is het behoud van de knowhow dankzij de overname verre van verwaarloosbaar.
  • De financiering van een aankoop kan eenvoudiger zijn aangezien de bedrijfsresultaten uit het verleden gekend zijn.  Zelfs als het om gelijkaardige bedragen gaat, blijkt de oprichting van een nieuwe activiteit vaak moeilijker omwille van de informatie die nodig is om de kredietverstrekkers te overtuigen  (marktonderzoek, analyse van de concurrentie, intentieverklaringen,…).
  • In tegenstelling met de oprichting van een nieuwe onderneming zijn er al meteen inkomsten, terwijl er anders in de startfase nauwelijks of geen inkomsten zijn.
  • De overlevingskansen na 2 jaar activiteit liggen hoger bij bedrijfsovernames dan bij nieuwe ondernemingen.

Overnemer en overlater samenbrengen

Overlaters en overnemers met elkaar in contact brengen, is een van de moeilijkste aspecten binnen de huidige problematiek van de bedrijfsoverdrachten.

Je kan overal lezen dat er jaarlijks duizenden ondernemingen een overnemer zoeken. En toch is het moeilijk voor een kandidaat-overnemer om deze ondernemingen te identificeren. Waarom is dat zo moeilijk? De ondernemingen weigeren toe te geven dat ze te koop staan. Volgens een onlangs uitgevoerde studie blijft mond-tot-mondreclame (46,8%) verreweg de meest gebruikte methode om een overnemer te vinden.

Het kan dus nuttig zijn om beroep te doen op externe bemiddelaars. Naast deze externe bemiddelaars bestaan er ook officiële organisaties en BECI wil binnen dit kader een belangrijke rol spelen.

Onze HUB Overdrachten

BECI wil een sleutelrol spelen in het proces van de bedrijfsoverdrachten en -overnames.

Daarom beginnen wij een HUB Overdrachten. Ons doel: de belangrijkste actoren rond de overdrachten samenbrengen om zo de beste economische, juridische en sociale context te creëren voor de begeleiding van de ondernemers.

Binnen het kader van de HUB Overdrachten zal BECI talrijke concrete acties organiseren om potentiële verkopers en overnemers te informeren, te helpen en te begeleiden tijdens deze vertrouwelijke handelingen.

Financieringssteun

Wilt u een onderneming overnemen? Er bestaan heel wat steunmaatregelen om u te helpen met de financiering van uw project.

  • Als u niet voldoende garanties kan voorleggen, kan het Brussels Waarborgfonds tot maximaal 80% van de bankkredieten dekken.  Het is ook mogelijk om beroep te doen op de GIMB (overnemer van het Waarborgfonds).
  • Dankzij de steun voor het zoeken van een overnemer is het mogelijk om tot 50.000 € van de kosten van de zoektocht naar een potentiële overnemer te vergoeden;
  • Daarop aanvullend bestaat er steun voor begeleiding ter waarde van 100 € per maand om een deel van het loon van de overlater te dekken, aangezien deze een aanzienlijk deel van zijn tijd zal besteden om de kandidaat-overnemer op te leiden;
  • Als u besluit om u door een specialist te laten begeleiden, kan u dankzij de steun voor consultancy tot 50% van de honoraria van een organisatie naar keuze laten vergoeden.
  • Tenslotte geldt er in Brussel onder bepaalde voorwaarden een verlaagd schenkingstarief van 3% voor familiebedrijven.

Met de steun van onze partners:

Logo Actoria Belfius Logo Partena Crosslaw WCI