200 miljoen voor regionale ontwikkeling

Projectoproep van het EFRO voor de periode 2014-2020

12 mei is de startdatum van de eerste projectoproep met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) om het Brusselse economische landschap tot 2020 te stimuleren. De oproep is gebaseerd op een operationeel programma (OP) van vier pijlers: innovatie, ondernemerschap, circulaire economie en het efficiënt gebruik van hulpbronnen en de strijd tegen sociale dualisering. Deze oproep wordt op 25 juli afgesloten en er zal een eerste deel van de voorziene 200 miljoen euro worden vrijgemaakt.

Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest keurde begin april zijn operationele programma 2014-2020 voor het EFRO goed. Dit OP is de Brusselse uitwerking van de beschikbare Europese middelen, ruimschoots aangevuld met Brusselse publieke fondsen. In totaal zal niet minder dan 200 miljoen euro beschikbaar zijn voor de financiering van diverse projecten in verband met onderzoek en ontwikkeling, het stimuleren van het ondernemerschap, de ontwikkeling van een circulaire economie en het efficiënt gebruik van hulpbronnen, en de vermindering van de sociale en economische dualisering en de dualisering op het gebied van milieu.

De projecten zullen voornamelijk focussen op de ontwikkeling van vijf specifieke domeinen: media, creatieve sectoren en toerisme, grond- en afvalstoffen, duurzame voeding en horeca, duurzaam bouwen en hernieuwbare energie, gezondheid en diensten aan personen. Deze initiatieven zijn bedoeld om — met het oog op hun onderling aanvullende aard, maar ook met andere bestaande publieke of private initiatieven — in te spelen op de ontwikkelingsbehoeften van de betrokken economische sectoren en de bedrijven ervan. De ICT-sector heeft betrekking op alle projecten.

De projectoproep, officieel gestart op 12 mei, wordt op 25 juli afgesloten. Tegen dan zal het Gewest de zowel publieke als private kandidaat-operatoren informatieseminaries en oriënteringsnota's aanbieden en antwoorden aanreiken op de specifieke vragen die ze via een EFRO Academy gesteld zouden hebben. Het programma van de verschillende afspraken is op de website www.feder.irisnet.be terugte vinden.Praktische informatie en contactgegevens kunnen verkregen worden via het adresfeder@sprb.irisnet.be of via BECI, dat de bedrijven bijstaat in de uitwerking van hun projecten.

Om te slagen, is het raadzaam rekening te houden met alle selectiecriteria met betrekking tot de integratie van het project in de Europese en regionale strategieën, de bijdrage ervan aan het Brusselse operationele programma en het aandeel ervan in de ontwikkeling van de domeinen, de eventuele bijdrage aan de strijd tegen dualisering, de verwachte resultaten en de voorgestelde prestatie-indicatoren, het actieplan en het operationele tijdschema ervan, de methodologie en de bevoegdheden, het financiële plan en de waarborgen ervan en de communicatiestrategie naar het doelpubliek en de partners toe.

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Xavier Dehan, Kenniscentrum coördinator, 15/05/2014

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be