Informatiefiche - Crowdfunding - 27.10.2017

Een alternatieve financiering van mijn project: waarom niet met crowdfunding?

U bent laaiend enthousiast want u bereidt een droom van een project voor. Wel stelt u zich nog vragen over de financiering.  

Wees creatief: de participatiefinanciering is een mooi alternatief voor de klassieke formules. Crowdfunding wint constant aan populariteit dankzij de opkomst van verscheidene platformen waarmee de particulier met enkele muisklikken in interessante projecten kan investeren.

Wat is crowdfunding nu eigenlijk?

Dankzij crowdfunding krijgen derden de gelegenheid om uw project te financieren. Als u hiervan gebruik wenst te maken, volstaat het dat u uw project voorstelt op een van de talrijke bestaande crowdfunding platformen. Zo bijvoorbeeld Bolero, MyMicroInvest, Angel Me of Look&Fin. U dient er wel een beschrijving van het project te vermelden evenals het bedrag dat u wenst te vergaren.

Verschillende vormen van crowdfunding

Crowdfunding is dus financiering door de participatie van derden. In het verleden werd de formule vaak beperkt tot de financiering van een project dat de mensen aanspreekt en waarvoor de ‘investeerder’ werd bedankt met een voordeel in natura: een pluchediertje of een boek.

Vandaag gedragen dezelfde investeerders zich hoe langer hoe meer als echte aandeelhouders van het project, waarvan ze dan ook een concrete ‘return on investment’ verwachten.  

Met crowdfunding kan bovendien om het even wie een potentiële investeerder worden, zonder specifieke voorwaarde wat betreft de omvang van de investering. Niets belet u tot de financiering van een project bij te dragen met één symbolische euro, maar natuurlijk ook veel meer – 50 of zelfs 1.000 euro – als de uitzichten van het project u echt aanspreken.

Wie kan een beroep doen op crowdfunding?

Geruime tijd bleef crowdfunding beperkt tot culturele domeinen. Het toepassingsveld is zich echter tijdens de afgelopen 10 jaar enorm gaan uitbreiden zodat vandaag de financiering van de projecten van jonge ondernemers en starters ook aan bod komt.

Is crowdfunding veilig? 

Laten we niet vergeten dat elk investeringsproject met een risico gepaard gaat. Als het project kapseist, kan het dus gebeuren dat u uw geldmiddelen verliest.

De wet over crowdfunding dekt de veelzijdigheid van de formule nog niet integraal. Laten we echter vermelden dat sinds 1 februari 2017 een nieuwe wet het juridisch statuut van de crowdfunding platformen via de FSMA vastlegt.

Belastingvermindering en crowdfunding

Belgische belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting genieten een vermindering van de belasting op financieringen toegekend aan ZKO’s en startende KMO’s, starterfondsen en financieringsinstrumenten. De vermindering bedraagt 45% voor ZKO’s en 30% voor KMO’s.

De investering moet een minimale duur hebben van vier jaar en de gefinancierde KMO mag niet meer dan € 250.000 mobiliseren via de Tax Shelter. Directe investeringen verricht door een particulier mogen niet hoger liggen dan € 100.000 per jaar.


De voornaamste crowdfunding platformen in België

-       Bolero Crowdfunding

-       Angel.me

-       CroFun

-       Look&Fin

-       Kickstarter

-       KissKissBankBank

-       MyMicroInvest

-       SoCrowd

.