Op welke steun kan ik een beroep doen als de toegang tot mijn handelszaak belemmerd wordt door werken?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest helpt u om uw financiën veilig te stellen met een bedrag dat tot 4000 euro kan gaan!

Als openbare werken de toegang tot uw handelszaak belemmeren of dit wellicht zullen doen, en dit voor een periode van minstens twee maanden, kunt u bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest terecht voor financiële steun van 4000 euro indien u een contract voor kaskrediet, een krediet op korte termijn of een aanhangsel bij een bestaand kredietcontract zou moeten afsluiten.

Om deze steun te verkrijgen, is het absoluut noodzakelijk dat u na de aankondiging van de werken en voor het effectieve einde ervan van uw kredietinstelling een offerte ontvangt. Indien de werken langer zouden duren dan oorspronkelijk voorzien, kunt u een nieuwe aanvraag indienen.

De steun waarover u kunt beschikken bedraagt 4 % van het kapitaal dat werd geplaatst in het kader van het kaskrediet of het krediet op korte termijn dat u hebt aangevraagd, met een minimum van 400 euro en een maximum van 4000 euro.

Hoe kunt u een aanvraag indienen?

Deze aanvraag kan worden ingediend vanaf de officiële aankondiging van werken aan de openbare weg die de toegang tot uw zaak kunnen belemmeren.

Ze moet zeker het volgende omvatten:

  • Het standaardaanvraagformulier;
  • De typeovereenkomst;
  • Een plan waarop de precieze locatie van uw handelszaak is aangeduid;
  • Een kopie van het contract of het aanhangsel bij een bestaand contract voor kaskrediet of een krediet op korte termijn afgesloten met uw kredietinstelling, ofwel een kopie van de offerte voor een contract of het aanhangsel bij een bestaand contract voor kaskrediet of een krediet op korte termijn;
  • Een document met vermelding van alle “de-minimissteun” (het “de-minimiskarakter” van de steun staat aangeduid op het toekenningsformulier) die uw onderneming tijdens het lopende belastingjaar en de twee voorgaande heeft ontvangen.

Binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van het dossier deelt het bestuur zijn toekenningsbeslissing mee.

Indien uw dossier enkel een offerte van een kredietinstelling bevatte, beschikt u over een termijn van 60 dagen, vanaf de ontvangstbevestiging van uw dossier, om een kopie van het afgesloten kredietcontract of aanhangsel bij een bestaand contract te bezorgen.