Tax Shelter voor start-ups: een nieuwe fiscale stimulans om investeringen in Belgische
start-ups en KMO’s aan te moedigen!

Het Start-Up Plan van de federale regering is op 1 juli 2015 officieel in werking getreden.

Het wil de creatie en de groei van KMO’s in ons land versterken en de investeringen in innovatie doen toenemen. Een overzicht.

Wat is het Start-Up Plan?

Het Start-Up Plan omvat vier maatregelen die gericht zijn op start-ups, jonge groeiers (“scale-ups”) en meer in het algemeen KMO’s.

1. Een voordeliger fiscaal kader van het type tax shelter om investeringen in start-ups aan te moedigen

Particulieren die investeren in bedrijven die nog geen vier jaar oud zijn, krijgen een aanzienlijke belastingvermindering in hun personenbelasting. De belastingvermindering bedraagt 45% van het geïnvesteerde bedrag in micro-ondernemingen en 30% van het geïnvesteerde bedrag in KMO’s. Het bedrag kan rechtstreeks worden geïnvesteerd in de vennootschap in kwestie of onrechtstreeks via een crowdfunding-platform (zie verder) of een startersfonds.

De wet voorziet twee bovengrenzen: de investeringen die recht geven op belastingvermindering worden beperkt tot € 250.000 per KMO (onvoldoende volgens sommigen) en tot € 100.000 per investeerder (100 maal meer dan wat voorzien werd in de fameuze wet Monory-De Clercq uit het begin van de jaren 80 die toen recht gaf op een belastingvermindering van … 22.000 Belgische frank!). Dit is een krachtige hefboom die startende KMO’s in staat moet stellen om risicokapitaal op te halen en hun eigen middelen te versterken.

2. Een interessanter fiscaal kader voor crowdfunding

Personen die via participatieve financiering (“equity crowdfunding”) aandelen kopen in het kapitaal van een vennootschap, verkrijgen hetzelfde belastingvoordeel als personen die investeren via tax shelter. Indien de investering gebeurt via een gereglementeerd participatief platform (ook “credit crowdfunding” genoemd), wordt de investeerder vrijgesteld van roerende voorheffing op de interesten van de eerste schijf van € 15.000.

 3. Lagere loonkosten voor jonge ondernemers

Start-ups betalen minder loonkosten via de invoering van een systeem waarbij ze gedeeltelijk worden vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing (die wél wordt afgehouden op het loon van de werknemers). Op die manier moeten ze een gedeelte van de loonkosten (20% voor micro-ondernemingen en 10% voor KMO’s) niet doorstorten aan de schatkist. Deze vrijstelling zal vanaf 

1 augustus 2015 worden toegepast.

4. Eenmalige investeringsaftrek voor digitale investeringen

Vandaag kunnen kleine of middelgrote onderneming 3,5% van het bedrag dat ze tijdens het belastbare tijdperk hebben geïnvesteerd, in één keer aftrekken van de belastbare winst. Voor investeringen in digitalisering wordt dit percentage vanaf 2015 opgetrokken tot 13,5%. Deze maatregel wordt van kracht vanaf aanslagjaar 2016 (inkomsten van 2015). De investeringen die hiervoor in aanmerking komen, zullen bij Koninklijk Besluit worden bepaald.

Wie valt onder deze maatregel?

Start-ups, dit zijn vennootschappen die minder dan 4 jaar oud zijn: KMO’s of micro-ondernemingen.

  • Een KMO is een vennootschap die tijdens het jaar niet meer dan 100 mensen tewerkstelt en aan minstens twee van de drie volgende criteria tegemoet komt (op geconsolideerde basis, dus filialen inbegrepen):

- het balanstotaal bedraagt niet meer dan 3.650.000 euro;

- de omzet, exclusief belasting op de toegevoegde waarde, bedraagt niet meer dan 7.300.000 euro;

- het gemiddelde personeelsbestand tijdens het jaar bedraagt niet meer dan 50.

  • Een micro-onderneming is een vennootschap die aan minstens twee van de drie volgende criteria tegemoet komt (op geconsolideerde basis):

- het balanstotaal bedraagt niet meer dan 350.000 euro;

- de omzet, exclusief belasting op de toegevoegde waarde, bedraagt niet meer dan 700.000 euro;

- het gemiddelde personeelsbestand tijdens het jaar bedraagt niet meer dan 10.

Hoe ver staan we?

De regering moet de principes van het Start-Up Plan nog omzetten in uitvoerende maatregelen die start-ups en KMO’s de mogelijkheid moeten bieden om concreet van dit belastingvoordeel te kunnen genieten. Deze maatregelen worden tegen september verwacht.

Meer weten?

Raadpleeg op tijd en stond de opleidingskalender van BECI – Kamer van Koophandel van Brussel en IZEO.

Er worden seminaries gepland vanaf oktober 2015.

Hebt u een specifieke vraag, dan kunt u steeds een e-mail sturen aan Miguel Van Keirsbilck, de Algemeen Secretaris van IZEO, via het adres mvk@izeo.be. 


Dit artikel wordt u aangeboden door Miguel Van Keirsbilck, Secretaris Generaal bij IZEO, 01.09.2015.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be.