06.12.2017

Gewijzigde tarieven van de vennootschapsbelasting vanaf 1 januari 2018

De hervorming van de vennootschapsbelasting treedt op 1 januari 2018 in werking. Neem zeker een kijkje in de voornaamste fiscale verschuivingen die vanaf volgende maand van toepassing zijn."

Download hier de fiche

Titel Tarief tot 2017 Tarief 2018
Basistarief van de vennootschapsbelasting De 29 % à 33 % De 20 % à 25 %
Aanvullende crisisbijdrage (boven het tarief) 3 % 2 % vóór de afschaffing in 2020
Minimumbelasting Niet van toepassing 7,5 % voor ondernemingen waarvan de winst 1 miljoen euro overschrijdt 
Notionele intrest Het notionele-intresttarief bedroeg 1,131% of 1,631% voor KMO’s Het notionele-intresttarief bedraagt 0,237% (basistarief) en 0,737% voor KMO’s

 

Speciale bijdrage van 10% in geval van een beperkte verloning van minstens een zaakvoerder

De minimale verloning van minstens een zaakvoerder om te kunnen genieten van een beperkt tarief voorbehouden aan KMO’s, wordt verhoogd van 36.000 EUR tot 45.000 EUR.
Dit bedrag moet ten minste gelijk zijn met het belastbaar inkomen van de vennootschap als de verloning lager is dan 45.000 EUR.

Als de verloning lager is dan 45.000 EUR of dan het belastbaar resultaat van de vennootschap, is een speciale bijdrage van 10% voorzien op het bedrag van de verloning die als ‘laag’ wordt beschouwd. 

Voorzieningen voor risico’s en lasten Om elke verwarring tijdens de overgang te vermijden, zal de terugneming van voorzieningen worden belast volgens het tarief dat van toepassing was bij de boeking van deze voorzieningen.
Belasting van herinvesteringsmeerwaarden Het belastingtarief zal afhangen van de periode tijdens dewelke de meerwaarde werd verkregen. 
Roerende voorheffing in de context van kapitaalvermindering De kapitaalverminderingen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing op het bedrag van de belastbare reserves die zijn opgenomen in het kapitaal, waaraan de andere belastbare reserves en de geïmmuniseerde reserves die in het kapitaal zijn verwerkt worden toegevoegd.
Het aandeel van de kapitaalvermindering met betrekking tot de belaste reserves zal dan onderworpen zijn aan roerende voorheffing van 30%.

 

Aan KMO’s toegekende aftrek voor eenmalige investeringen  8% 20%