Van tax shift naar joblift

De verlaging van de werkgeversbijdragen, u wachtte er al lang op.

Maar wat betekent dat concreet voor het budget van uw onderneming? In samenwerking met het VBO ontwikkelde Agoria de Tax Shift Calculator, een instrument waarmee u gemakkelijk kunt uitrekenen met hoeveel procent uw werkgeversbijdragen effectief zullen dalen.

Een enveloppe van bijna 4 miljard tegen 2020

Afgelopen weekend heeft de federale regering de laatste hand gelegd aan de tax shift, die volgens het VBO moest voldoen aan drie voorwaarden:

  • substantieel zijn,
  • leiden tot meer competitiviteit,
  • geen hypotheek leggen op het ondernemerschap.

De regering-Michel voorziet concreet in een verlaging van de arbeidskosten in de privésector. Er is in 2016 een bedrag voorzien van 1,8 miljard, dat in 2019 oploopt tot 2,9 miljard en tot 3,7 miljard in 2020. Ongeveer één derde van de enveloppe zal worden ingezet voor specifieke lastenverlagingen voor ploegenarbeid, kmo’s en hoogtechnologische productieactiviteiten. Ongeveer twee derden zal (tegen 2019) gelden voor algemene verlagingen van de werkgeversbijdrage van 33 naar 25% en voor een daling in de werkgeversbijdragen voor de lage en middenlonen.

Positieve impact op de werkgelegenheid

Deze substantiële tax shift zal een positief effect hebben op de tewerkstelling in België en zal het economisch weefsel van ons land versterken.

Dankzij de verlaging van de fiscale lasten zult u namelijk meer kunnen investeren in een economisch, fiscaal en sociaal klimaat dat het ondernemerschap steunt.

Volgens het VBO zal deze tax shift ervoor zorgen dat onzekere jobs behouden blijven en meer mensen aangeworven kunnen worden in bedrijven waar het goed gaat: "Een sociaaleconomisch klimaat waarin bedrijven ruimte krijgen om te investeren, leidt automatisch tot meer tewerkstelling en zo ook tot meer koopkracht. Een job is immers de beste garantie op een goede sociale zekerheid. De tax shift moet uiteindelijk leiden tot een joblift."

Bereken de impact op uw onderneming

Maar wat betekent dat concreet voor het budget van uw onderneming?

Het is immers niet altijd gemakkelijk om na te gaan in welke mate bepaalde regeringsmaatregelen uw bedrijf ten goede komen. Daarom hebben het VBO en Agoria een ‘tax shift-calculator’ ontwikkeld. Zo kunt u een persoonlijke en gedetailleerde analyse krijgen van welk effect de regeringsmaatregelen hebben op uw bedrijf. Deze Tax Shift Calculator staat reeds online op http://www.taxshiftcalculator.be/.

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Gaëlle Hoogsteyn, E-Communicator op 30.10.2015.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be.