Wijs geraken uit de autofiscaliteit …

Uit de gesprekken met fiscale inslag die we tijdens ‘De week van de kmo’ hebben gevoerd, kwamen meerdere tendensen van bezorgdheden onder de (toekomstige) Brusselse ondernemers naar boven.

Bij de vragen die het vaakst werden gesteld, nemen die met betrekking tot de autofiscaliteit een belangrijke plaats in. De regelingen voor de aftrekbaarheid inzake btw, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en de voordelen in natura, om nog maar te zwijgen van de sociale zekerheid, bieden stof voor een dik boek … De tekst die volgt, zou dan op het schutblad kunnen staan.

  • Wat de directe belastingen betreft, moet eerst een onderscheid worden gemaakt tussen de situatie waarin de ondernemer een natuurlijke persoon is (in welk geval de kosten voor 75 % aftrekbaar zijn) en die waarin het voertuig een vennootschapsgoed is. In dat geval bepalen de aard van de brandstof (benzine, diesel, elektriciteit) en de CO2-uitstoot het percentage van de aftrek, van 50 tot 120 %. Zowel bij natuurlijke personen als bij vennootschappen blijven de financieringskosten volledig aftrekbaar.
  • Ook moet het gedeelte voor privégebruik van het voertuig eruit worden gehaald. Dat is redelijk eenvoudig voor natuurlijke personen waar men doorgaans 1/7e of 2/7e privégebruik aanrekent. Voor vennootschappen is het sinds 2012 echter ingewikkelder: die moeten een VAA (voordeel van alle aard) bij het bruto-inkomen van de begunstigde van het voertuig tellen, dat wordt berekend volgens een formule waarin de prijs van het nieuwe voertuig incl. belastingen (behoudens bepaalde kortingen), de CO2-coëfficiënt en de leeftijd ervan zijn opgenomen! Bovendien is er een benedengrens van 4 % van de waarde en een bovengrens van 18 % van de waarde, waarbij het VAA niet lager kan zijn dan € 1.230 in 2013.
  • Maar de vennootschap zal ook nog een VU (verworpen uitgave) van 17 % op het VAA moeten berekenen…
  • Bij de btw is het echt puzzelen geblazen sinds het begin van dit jaar, want de ondernemers moeten kiezen tussen 3 opties. De eerste heeft enkel betrekking op de vennootschappen die ten minste 4 “dezelfde” voertuigen hebben. Zij kunnen gebruik maken van een forfaitair aftrekpercentage van 35 %. De tweede optie bestaat erin elke dag, volgens een speciaal opmaak, alle beroepsverplaatsingen te noteren en de verhouding te berekenen ten opzichte van het totale aantal kilometers per jaar. Die berekening moet per kwartaal of jaarlijks gebeuren. De derde methode bestaat erin het aantal privékilometers te berekenen volgens de volgende formule: het woon-werkverkeer gedurende 200 dagen, vermeerderd met een forfait van 6000 km voor gebruik tijdens de vakanties, weekends … het totaal zal vergeleken worden met het jaarlijkse aantal kilometers van het voertuig. Welke optie men ook kiest, de maximale aftrek van de btw voor een voertuig voor dubbel gebruik zal 50 % bedragen.

De evolutie van de fiscale regeling voor voertuigkosten laat duidelijk drie tendensen zien: een eerste tendens is het verhogen van de belastinginkomsten (de regering vergist zich op dit punt, ten minste voor de vennootschapsbelasting, want de ondernemingen vervangen hun voertuigen door andere, minder vervuilende voertuigen die dus minder opleveren voor de staat); een tweede is het verminderen van de milieuvervuiling, we hopen allemaal dat deze doelstelling wordt bereikt.

De derde tendens is het ingewikkelde karakter: in de loop der tijd is de autofiscaliteit echt een knoeiboel geworden … te ingewikkeld en tijdrovend. Het is hoog tijd om ze te vereenvoudigen.

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Charles Markowicz, Partner bij Costmasters op 16.08.2013.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be