29.03.2017

De factuur: wat moet u verplicht vermelden?

Staat u op het punt een factuur te verzenden naar uw klant? Weet u dat er bepaalde zaken verplicht vermeld moeten worden op een factuur? Vind hier alle nuttige informatie om uw facturen op te stellen, zodat u helemaal in lijn bent met de normen!

Indien u meer wil leren over e-facturatie, dat kan bij BECI op 8 juni 2017. Voor meer informatie: dsi@beci.be.

Visueel overzicht 'Verplichte vermeldingen op een factuur':
download
dit document*

1. Informatie over de dienstverlener of de leverancier van de goederen

Volledige naam en adres van de hoofdzetel, btw-nummer, bankrekening en zetel van de rechtbank met territoriale bevoegdheid

2. Datum van uitreiking van de factuur en plaats waar ze werd opgesteld


3. + 4. Informatie over de klant

Volledige naam en adres
BTW nummer: vergeet niet de landcode te vermelden (bv.: BE01 234 567  890)

5. Volgnummer van de factuur, sequentieel

Elke factuur bedraagt een uniek nummer, volgens een doorlopende volgorde (bv.: 2017- 001)

6. Klantnummer

Is niet strikt noodzakelijk maar kan inzicht in de verkoop per klant vergemakkelijken.

7. Nauwkeurige beschrijving van het product of van de verleende dienst

8. Detailoverzicht van de hoeveelheden

9. Detailoverzicht van de eenheidsprijzen

10. Bedrag BTW excl. per product of verleende dienst

11. BTW tarief dat op het product of de verleende dienst van toepassing is

Het normale tarief bedraagt 21%. De verlaagde tarieven bedragen 6% en 12%.  Op sommige producten en diensten kan een vrijstelling van BTW worden toegekend. Indien de BTW niet van toepassing is, dient de uitgever van de factuur de vermelding op te nemen die de niet-toepassing van de BTW rechtvaardigt.

12. Bedrag van de BTW per product of verleende dienst

13. Eventuele toeslagen

Vergeet ze niet op de factuur te vermelden. Ze hebben onder andere betrekking op de vervoer- en verpakkingskosten.

14. Kortingen

Voorzie de eventuele kortingen die de klant geniet. De BTW zal afhangen van de aard van deze kortingen.

15. Bedrag BTW excl. en BTW incl.

Totaal BTW excl. (som van alle bedragen, BTW excl.) en totaal BTW incl. (som van de  bedragen, BTW incl.., na aftrek van de toegekende kortingen)

16. Vervaldatum voor de betaling van de factuur, commercieel te bepalen

*Noot: dit document is algemeen opgesteld. Controleer steeds of de wettekst (artikel 5 van het Koninklijk Besluit nr. 1 aangaande de maatregelen om de betaling van de BTW te bevorderen) u geen andere verplichtingen oplegt inzake verplichte vermeldingen op uw factuur.