Kan mijn klant na een beurs zijn bestelbon zonder vergoeding annuleren?

Aan een beurs deelnemen om meer bekendheid te verwerven …

U staat bijvoorbeeld aan het hoofd van een bedrijf dat zich in de verkoop en installatie van sanitair materiaal specialiseert. U beseft heel goed dat klantenbinding in uw sector nooit van een leien dakje loopt. Haast en spoed zijn zelden goed: neem dus de tijd om grondig na te denken over een doelmatige klantenbindingsstrategie.

Aan een beurs deelnemen om meer bekendheid te verwerven en tegelijk potentiële klanten aan te trekken, is een schitterend idee. Als u bovendien meerdere bestelbonnen hebt kunnen tekenen en verscheidene voorschotten hebt ontvangen, zien de zaken er nog rooskleuriger uit! Toch moet u weten dat een contract dat buiten de muren van de onderneming werd ondertekend, niet dezelfde waarde heeft als een contract dat wel binnen het bedrijf werd afgesloten. De reglementering verschilt eveneens naargelang de klant een onderneming is (B2B) of een privé consument (B2C).

… Ja, maar met welk prijskaartje?

Zodra de bestelbonnen getekend zijn, wenst u de klanten zo snel mogelijk te bedienen en bestelt u materiaal aan de hand van de gestorte voorschotten. Enkele dagen na de beurs ontvangt u echter per post een aantal annuleringen van bestellingen, met de aanvraag om de voorschotten terug te betalen. U stelt zich dus een aantal vragen: wat is de werkelijke waarde van zulke bestelbonnen? Bent u verplicht de voorschotten terug te betalen?

Een woordje toelichting…

Een bestelbon die een klant tijdens een beurs ondertekent, kan inderdaad worden ingetrokken. De consument geldt als de ‘zwakke partij’ van het contract. Daarom geniet hij een intrekkingsrecht van zeven dagen vanaf de eerste dag na de ondertekening van de bestelbon. Het is dus pas na het verstrijken van deze termijn dat de verkoop als bevestigd mag worden beschouwd.

De verkoop moet geldig zijn

In het geval van een particuliere klant, gaat u best even na of de verkoop wel geldig is. Hiertoe dient aan verscheidene voorwaarden te worden voldaan:

  • de verkoop moet in een schriftelijk document worden beschreven;
  • de bestelbon moet de volgende elementen bevatten: de gegevens van de onderneming, de plaats en de datum waarop het contract werd afgesloten, de beschrijving van de aangekochte producten of diensten, de leverings- of uitvoeringstermijn en een clausule die de intrekking van de bestelling binnen de zeven werkdagen mogelijk maakt.

De terugbetaling van het voorschot dient aan meerdere voorwaarden te voldoen

Als de verkoop geldig is en u al een voorschot hebt ontvangen, bent u dus verplicht het bedrag zonder de minste schadeloosstelling terug te betalen, voor zover:

  • de prijs 200 euro overschrijdt;
  • het totaal niet ter plaatse werd betaald;
  • het termijn van zeven dagen nog niet verstreken is.

In geval van intrekking, controleert u dus altijd of deze drie voorwaarden worden nageleefd. Zo niet, zal de klant zijn voorschot niet kunnen terugvorderen.

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Cindy Torino, Juridisch adviseur bij BECI op 16.08.2013.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be