De aanvraag tot hernieuwing in een handelshuurovereenkomst

Hoe behoudt u uw bedrijfsruimte en uw gemoedsrust voor de toekomst?

U vermijdt onaangename verrassingen door tijdig een hernieuwing van de huurovereenkomst aan te vragen. Voor handelspanden verloopt de vernieuwing nooit automatisch!

Een handelshuurovereenkomst wordt niet van rechtswege hernieuwd. De huurder die bij het einde van zijn overeenkomst in het gehuurde goed wil blijven, heeft de mogelijkheid om aan zijn verhuurder een “hernieuwing” te vragen.