September 2017

Leeft u de e-commerce reglementering na?

E-commerce is een kwestie van vertrouwen!

De consument die online bestelt, overwint soms een zeker wantrouwen dat niet bestaat wanneer hij in een fysisch verkooppunt iets koopt. Op een website kan de koper nauwelijks de kwaliteit van de producten nagaan. Vragen aan de verkoper stellen, is meestal niet mogelijk. En wie weet of de consument niet te maken heeft met een oplichter en een nep-e-shop?

Om dit wantrouwen te bestrijden, ontwikkelde de wetgever een aantal verplichtingen dat de e-handelaar moet naleven als hij op afstand producten of diensten aan de consument wil verkopen.

Europese aanpassingen nu verplicht …

Deze reglementeringen werden in 2014 gewijzigd om ze op Europees niveau te harmoniseren. In 2016 kwamen er andere veranderingen, ter bevordering van extra gerechtelijke stelsels voor het bijleggen van geschillen (https://www.retis.be/dossier-reglementation-e-commerce-en-belgique/).

Maar weinig nageleefd …

In de praktijk voldoen weinig verkopers aan de verplichtingen. Soms gebeurt dit opzettelijk, maar erg snugger is het niet. Naast eventuele vervolgingen zal de handelaar in feite minder verkopen. Als hij bijvoorbeeld zijn identiteit verbergt, op het laatste nippertje een prijstoeslag toepast, het herroepingsrecht negeert (o.a. tijdens de ‘solden’) of oneerlijke clausules oplegt, creëert hij wantrouwen. In de meeste gevallen is de niet-naleving van de verplichtingen echter te wijten aan een ontoereikende kennis van de reglementering. Een veel voorkomende fout is de overtuiging dat algemene verkoopsvoorwaarden volstaan om in orde te zijn. Er is trouwens meer nodig.

Focus op de wetgeving

De wetgeving voorziet vier grote types verplichtingen:

Verplichte transparantie over de handelaar (identiteit, contactgegevens, deontologische verbintenissen …)

  1. Pre-contractuelle informatieplicht over de aangeboden producten of diensten
  2. Een verplichte procedure voor het bestelproces
  3. Informatieplicht na de bestelling

Het is dus aangewezen orde op zaken te stellen, niet alleen op wettelijk vlak, maar ook commercieel.

Tijdens een opleidingssessie op 26 oktober geeft Beci zonder juridisch jargon een overzicht van de verplichtingen die in e-commerce van kracht zijn. Klik hier voor meer informatie.