Levert uw advocaat goed werk?

Meer dan 16.000. Dat is het aantal geregistreerde advocaten in België.

Elke dag worden tientallen zaken afgehandeld door de bevoegde rechtbanken. Een groot aantal daarvan heeft te maken met handelsrecht. Daarom wilden wij uw mening over uw advocaat kennen. Ontdek de resultaten van onze enquête.

200 ondernemingen geven hun mening

Om een beter inzicht te krijgen in de verwachtingen en noden van onze leden, voert ons Kenniscentrum regelmatig veldstudies uit.

Zo onderzocht het uw relatie met uw advocaat. Er bestaan namelijk nogal wat vooroordelen over de rol van een advocaat, zijn resultaten, zijn honorarium enz. Bent u tevreden met zijn werk? Vindt u zijn tarieven correct? Welke van zijn eigenschappen waardeert u het meest? BECI heeft meer dan 200 onderneming ondervraagd over dit thema.

Efficiëntie t.o.v. honorarium

Onze enquête had enkele opvallende resultaten:

In de eerste plaats blijkt dat 94% van de cliënten de voorkeur geeft aan een advocaat die hen durft tegenspreken, in plaats van hen te adviseren zonder enige blijk van originaliteit in de verdediging van hun belangen.

Een advocaat die meerdere mogelijke oplossingen voorstelt en blijk geeft van originaliteit en strijdbaarheid, wordt meer op prijs gesteld door zijn cliënten.

Ook de honoraria werden onder de loep genomen: 63% van de ondervraagden vinden de honoraria te hoog in verhouding tot het verrichte werk. Slechts 36% vindt dat ze billijk zijn voor de behandeling van hun dossier.

Wat doet een goed advocaat?

Buiten deze twee aspecten hebben we de respondenten die ooit een beroep hebben gedaan op een advocaat, ook ondervraagd over bepaalde persoonlijkheidskenmerken.

De ondervraagden gaven hun tevredenheid aan op een schaal van 1 tot 4. De meesten gaven een score van 3 en zijn dus tevreden met de kwaliteit van de advocaten:

 

Een rechtvaardige justitie?

In het algemeen is het besluit van deze enquête dus redelijk positief. 63% van de ondervraagden gaat akkoord met de beslissingen van het gerecht.

Zij geven ook aan dat bepaalde parameters meespelen wanneer de rechter het geschil beslecht.

Dit zijn de twee meest genoemde parameters:

  • de professionele ervaring die hij buiten zijn functie als rechter heeft opgedaan (56%);
  • zijn levenservaring (51%).

Ook de leeftijd wordt vermeld als een belangrijke factor.

Uit onze enquête blijkt verder dat de alternatieven voor de klassieke rechtszaak steeds meer succes hebben, en dat is goed nieuws. 60% van de respondenten beweren ooit voor bemiddeling te hebben gekozen en 85% voor arbitrage.

Bij wijze van besluit kunnen we stellen dat de ondervraagden hun advocaten zien als nuttige en bekwame adviseurs, zij het aan de dure kant. Juist daarom vinden de alternatieve oplossingen steeds meer aanhang.

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Hayate El Aachouche, Adviseur bij BECI, op 30.10.2015.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be.