Vertrouwelijkheidsovereenkomst

10 punten om rekening mee te houden

Wanneer u met iemand samenwerkt, kan het een goed idee zijn om een vertrouwelijkheidsovereenkomst op te stellen.

Denk daarbij aan volgende punten:

1. Zijn de verschillende partijen juist benoemd?

- Naam/Ondernemingsnummer?
- Adres/maatschappelijke zetel?
- Beschikt de ondertekenaar over de nodige volmachten?

2.  Is er een duidelijke preambule?

- Worden de activiteiten van de partijen beschreven?
- Is de doelstelling van het contract duidelijk vastgelegd?

3.Heb ik goed nagedacht over de elementen die ik als vertrouwelijk wil beschouwen?

 -Gaat het om een open of beperkte opsomming?
- Welke vorm heeft de vertrouwelijke informatie: geschreven en/of mondeling?

4. Wat mag de medecontractant doen met de vertrouwelijke informatie?

- Is het toegelaten om een kopie te nemen van de documenten?
- Is het toegelaten om de informatie te delen met het personeel van de onderneming?

5. Welke maatregelen moet hij nemen om ervoor te zorgen dat de informatie vertrouwelijk blijft?

- Verplichting op basis van de ingezette middelen of van het resultaat?

6. Heb ik stilgestaan bij de gevolgen van het overdragen van mijn intellectuele eigendomsrechten?

- Totale of beperkte overdracht?

7. De verplichtingen zijn duidelijk, maar wat als de medecontractant deze niet naleeft?

- Is er een forfaitaire schadeloosstelling voorzien?

8. Wat met het einde van het contract?

- Is het een contract van bepaalde of onbepaalde duur?
- Moet de medecontractant mij de documenten terugbezorgen of vernietigen?
- Binnen welke termijn?

9. Heb ik gedacht aan het opnemen van een deelbaarheidsclausule?

- “De ongeldigheid of onwettelijkheid van de tussen de partijen overeengekomen clausules, houdt geen ongeldigheid of nietigheid van het contract in. De andere clausules blijven onveranderlijk geldig.”

10. Wat in geval van betwisting?

- Welk recht is van toepassing?
- Wat zijn de bevoegde rechtbanken?
- Kan ik kiezen voor een bemiddeling?

“Elk geheim dat onthuld wordt, is de fout van de persoon die het toevertrouwde” Jean de La Bruyère!

Vraag om raad of om uw contract na te lezen aan Réal Nimpagaritse op 02 643 78 48 of via e-mail op rn@beci.be.

Deze dienst is gratis voor de leden.

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Réal Nimpagariste, Juridisch adviseur bij BECI op 03.02.2015.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be