01.02.2017 - Last update: 01.12.2017

Nieuwe Europese Verordening met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Is uw onderneming er klaar voor?

Download hier onze check-list!

Human Resources management houdt dagdagelijkse verwerking van persoonsgegevens in.

Op 27 april 2016 werd de EU Verordening 2016/679 met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens goedgekeurd. De verordening wordt integraal van toepassing vanaf 25 mei 2018 na een overgangsperiode van twee jaar. De verordening wijzigt op fundamentele wijze het wetgevend kader en de wijze waarop persoonsgegevens in Europa worden beschermd. De verordening, die in België de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vervangt, zal dus een concrete impact hebben op het dagelijks personeelsbeleid.

In samenwerking met het advocatenkantoor Laga, bezorgt BECI u een “checklist” met de belangrijkste domeinen waarin actie moet worden ondernomen om zich te conformeren met de nieuwe verordening. De “checklist” laat u op die manier toe om snel na te gaan welke stappen uw onderneming (nog) moet ondernemen.