Wilt u uw creatieve werknemers belonen op een eenvoudige en goedkope manier?

Dan is de innovatiepremie iets voor u! Deze maatregel is verlengd voor de jaren 2015 en 2016.

De innovatiepremie is een beloningsvorm waarop geen fiscale of sociale last weegt. Door het gebruik van deze maatregel, kan uw onderneming zijn creatieve werknemers belonen met een 100% netto premie, die kan oplopen tot maximaal één bruto maandloon.

De maatregel is bedoeld voor de ondernemingen van alle sectoren en al hun werknemers gebonden door een arbeidsovereenkomst. Innovatie wordt gezien vanuit  zijn breedste definitie. Een geweldige uitvinding is niet nodig, een goed idee kan volstaan, mits het een meerwaarde voor uw bedrijfsactiviteiten betekent. In werkelijkheid worden slechts 5% van de aanvragen niet gevalideerd door de FOD Economie.

De procedure om er gebruik van te maken is eenvoudig en snel. Eerst moet u uw medewerkers op de hoogte brengen van de mogelijkheid om een innovatiepremie te krijgen. Dan, voor elk project dat tot een premie leidt, moet u intern communiceren over het project, een kort formulier sturen naar de FOD Economie, die antwoordt binnen 10 werkdagen, en uiteindelijk, een e-mail  sturen naar de RSZ met de namen van de begunstigden en de bedragen van de premies.

Een bedrijf kan elk jaar meerdere innovatiepremies toekennen mits naleving van bepaalde grenzen. Meer informatie kan u terugvinden op de website http://www.economie.fgov.be/innovatiepremie. U kunt er ook de brochure, beschikbaar in 4 talen: Frans, Nederlands, Duits en Engels, downloaden.