Representation Allowance Compass

Forfaitaire onkostenvergoedingen zijn niet onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen en belastingen indien de werkgever kan aantonen dat de forfaitair terugbetaalde bedragen de werkelijk door de werknemers geleden kosten dekken én dat deze werden vastgesteld volgens ernstige normen.

Teneinde de redelijke normen te bepalen, heeft Deloitte belastingconsulenten een specifieke benchmark ontwikkeld, gebaseerd op de beslissingen die over de laatste jaar werden genomen door de Belgische belastingautoriteiten. De toegang tot het « Representation Allowance Compass » zal u toelaten om de bedragen te schatten die meestal worden vergoed en dit in overeenstemming met de administratieve praktijk.

https://www2.deloitte.com/be/en/pages/tax/solutions/Representation-Allowances-Compass-Deloitte-Belgium-Tax.html

Deloitte