Sociale verkiezingen 2016

Niet-exhaustieve checklist van fouten die u zeker moet vermijden.

 1. Zich niet bekommeren om de wettelijke verplichting van de onderneming om sociale verkiezingen te organiseren, hoewel zij minstens 50 werknemers telt (voor een CPBW) of minstens 100 (voor een OA).
 2. Denken dat de onderneming niet verplicht is om sociale verkiezingen te organiseren omdat zij op 31 december 2015 minder dan 50 of 100 werknemers telt, terwijl zij in de loop van het jaar meer dan 50 of 100 personen heeft tewerkgesteld.
 3. Geen verkiezingen organiseren in de hoop dat de werknemers van de onderneming en de vakbonden niets zullen merken.
 4. Wanneer in de loop van het jaar 2015 een personeelsoverdracht heeft plaatsgevonden, geen rekening houden met de gevolgen daarvan in termen van gemiddelde bezetting.
 5. De uitzendkrachten van het 4de trimester van 2015 niet meerekenen in het gemiddelde aantal werknemers van 2015.
 6. De gemiddelde bezetting van 2015 berekenen zonder de langdurig zieken mee te tellen.
 7. Een werknemer aannemen ter vervanging van een afwezige werknemer, zonder de wettelijke voorschriften inzake vervangingscontracten na te leven, vooral wanneer de onderneming dicht bij de grens van 50 of 100 werknemers zit.
 8. Ervan uitgaan dat enkel een voltijdse werknemer voor één eenheid telt in de berekening van de bezetting en dat een deeltijdse werknemer per definitie voor een halve eenheid telt.
 9. De leidinggevende functies eindeloos uitbreiden om te verhinderen dat de werknemers die deze functies bekleden, zich kandidaat kunnen stellen voor de sociale verkiezingen.
 10. Het aantal kaderleden extreem beperken om geen bijkomend mandaat te moeten tellen.
 11. Geen rekening houden met het begrip van 'technische bedrijfseenheid', dat de omvang van de verkiezingen bepaalt.
 12. De medewerkers verdelen over verschillende juridische entiteiten binnen eenzelfde economische groep, beheerd door dezelfde bestuurders en eenzelfde personeelsdienst.
 13. In december 2015 een personeelsfeest organiseren, terwijl het de bedoeling is om de maatschappijen niet te groeperen binnen eenzelfde technische bedrijfseenheid.
 14. Zich niet voorbereiden op een rechtsvordering wanneer de beslissingen van de onderneming betwist kunnen worden door de vakbondsorganisaties.
 15. De verplichtingen van de verkiezingskalender niet correct inschatten.
 16. Niet uiterst nauwkeurig te werk gaan bij de overdracht van informatie aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
 17. Zich niet degelijk voorbereiden door een team samen te stellen dat het volledige verkiezingsproces in goede banen kan leiden en de eventuele onbeschikbaarheid van een teamlid kan opvangen.
 18. Er op het laatste moment aan beginnen, zonder op voorhand geïnformeerd te hebben naar alle verkiezingsverplichtingen.
 19. Niet beseffen hoe zwaar de verkiezingsprocedure is, die 150 dagen volharding vereist en snelheid in bepaalde cruciale periodes.
 20. Het telefoontje van een vakbondsvrijgestelde, die vraagt naar het verkiezingsproces in de onderneming, niet als een kans zien.
 21. Geen beroep doen op een externe partner die u kan helpen met het verkiezingsproces, vooral als de personeelsdienst normaal al te veel werk heeft.
 22. De vakbondspartners van de onderneming niet bij het verkiezingsproces betrekken.
 23. De leden van een stembureau niet op de hoogte brengen van de strikte regels die gelden voor het uitbrengen en tellen van de stemmen.
 24. Verwachten dat de vakbondsorganisaties akkoord zullen gaan met de mogelijkheid om te stemmen via briefwisseling, aangezien de medewerkers zich in alle uithoeken van het land bevinden.
 25. Problematische medewerkers laten begaan in 2015 en in maart 2016 vaststellen dat diezelfde personen zich kandidaat kunnen stellen.
 26. Medewerkers ontslaan tijdens de beschermingsperiode.
 27. De werknemers die in mei 2016 in de stembureaus moeten zetelen, niet tijdig op de hoogte brengen.
 28. Niet actief deelnemen aan een opleiding over de verplichtingen verbonden aan de werking van de sociale overlegorganen van de onderneming.
 29. Niet van de gelegenheid van de verkiezingen gebruikmaken om aan de werknemers mee te delen wat de onderneming verwacht van de deelname van de werknemersvertegenwoordigers binnen de toekomstige overlegorganen.
 30. Niet deelnemen aan de twee dagen opleiding georganiseerd door BECI en Partena op vrijdag 2 oktober 2015 en donderdag 14 januari 2016 :)Dit artikel wordt u aangeboden door Frédéric Simon, Juridisch-, sociaal- en fiscaaladviseur bij BECI op 01/09/2015.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be.