Nationale betoging van 6 november en vakbondsacties in de loop van de komende weken

Meerdere vakbondsacties zullen in de komende weken plaatsvinden om zich te verzetten tegen de nieuwe maatregelen die de regering Michel heeft aangekondigd.

Op donderdag 6 november is een nationale betoging in Brussel gepland. Het parcours volgt de as tussen de stations Brussel Noord en Brussel Zuid langs de grote lanen van het stadscentrum.

Volgende vakbondsacties

Na de eerste actiedag op 6 november, zijn andere vakbondsacties voorzien.

Een overzicht:

  • 6 november: nationale betoging in Brussel
  • 24 november: stakingsacties in de provincies Henegouwen, Luxemburg, Limburg en Antwerpen
  • 1 december: stakingsacties in de provincies Luik, Namen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen
  • 8 december: stakingsacties in de provincies Waals-Brabant, Vlaams-Brabant en Brussel
  • 15 december: nationale stakingsdag

Bezoldiging van uw werknemers

Werknemers die op hun werk afwezig zijn om deel te nemen aan de betoging van donderdag, zullen als stakers worden beschouwd. De afwezigheid van deze werknemers omwille van de betoging moet als gerechtvaardigd worden beschouwd, maar de bedrijven zullen voor deze stakingsdag geen bezoldiging moeten betalen.

Het contract van werknemers die niet aan de betoging deelnemen maar die omwille van de betoging verhinderd zijn te werken, wordt tijdelijk opgeschort, zonder recht op bezoldiging.

Deze betoging werd ruim op tijd aangekondigd. Uw werknemers moeten dus het uiterste doen om op tijd hun werkplaats te bereiken. In principe is dus geen salaris gewaarborgd ingeval van laattijdige aankomst of afwezigheid als gevolg van de hinder die de betoging veroorzaakt. Dit geldt eventueel niet als de werknemer het bewijs levert dat hij het maximum heeft gedaan om tegen het afgesproken tijdstip op zijn werkplaats aanwezig te zijn. In dit geval moet met alle omstandigheden rekening worden gehouden.

We moeten er ten slotte op wijzen dat het stakingsrecht in België niet op een werkelijke rechtsgrond rust, maar wel unaniem door de jurisprudentie wordt erkend. Een werkgever mag zich dus niet verzetten tegen het feit dat sommige van zijn werknemers gaan staken. Wanneer zij van dit recht gebruikmaken, moeten de stakende werknemers echter van voldoende terughoudendheid getuigen en afzien van geweldpleging, beschadigingen en andere mishandelingen. Het is hun dus verboden de bedrijfsdirectie op te sluiten en zich gewelddadig of dreigend ten aanzien van niet-stakende personeelsleden te gedragen. Bovendien wordt de wettelijkheid van stakingswachten voor het ogenblik fel in twijfel getrokken.

BECI kan helpen

In extreme gevallen en voor zover een minnelijke regeling niet mogelijk blijkt, kan de dringende tussenkomst van de rechterlijke macht zich opdringen om een einde te maken aan mogelijke onrust, gewelddaden en blokkades van ondernemingen.

BECI heeft voor zijn leden de hulp genegotieerd van een advocatenkantoor, gespecialiseerd in sociaal recht en het beheer van collectieve geschillen. Deze specifieke vorm van assistentie is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 in het Nederlands en het Frans beschikbaar, moest u ze nodig hebben. Het tarief is voordelig en forfaitair, zonder verrassingen.

Als u een vraag hebt of indien uw onderneming met een specifiek probleem kampt, contacteer dan zeker manif@beci.be.

Voor verdere inlichtingen en vragen mag u ook Frédéric Simon contacteren op het nummer 02 643 78 17.