Bent u een goede leider?

Hoe leidt u uw bedrijf? Heeft u een duidelijk actieplan? Zijn uw slaagkansen optimaal?

Antwoord ‘Ja’ of ‘Neen’ met een kruisje in de gepaste kolom in dit Excelbestand en ontdek vervolgens uw resultaat:

95 % of meer

U bent een kampioen en een referentie op het vlak van commercieel leiderschap!

Uw strategie om klanten aan te trekken en te binden en bestaande klanten verder uit te diepen slaat aan.

De commerciële medewerkers hebben, met de middelen waarover ze beschikken, alle kansen om hun verkoopcijfers te doen stijgen.

Het commerciële team besteedt de nodige tijd aan prospectie om verloren klanten opnieuw warm te maken en u te helpen groeien.

U bepaalt de commerciële targets, analyseert de resultaten en neemt waar nodig de gepaste maatregelen om bij te sturen.

Uw klanten en uw team mogen trots op u zijn! En uzelf natuurlijk ook!

70 tot 94 %

Bevredigende score. U kan een nog betere bedrijfsleider worden.

Ga na of alle voorwaarden vervuld zijn om het commerciële proces succesvol in goede banen te leiden en zorg ervoor dat:

 • Uw strategie om klanten aan te trekken en te binden en bestaande klanten verder uit te diepen aangepast en evenwichtig is
 • De middelen waarover de commerciële medewerkers beschikken toereikend zijn om hen alle kansen te geven om hun verkoopcijfers te doen stijgen
 • Het commerciële team de nodige tijd besteedt aan prospectie om uw klantenportefeuille nieuw leven in te blazen
 • De targets duidelijk en ambitieus zijn, de analyse van de resultaten volstaat om de relevante correctieve maatregelen te nemen.

U bent op de goede weg! Laat nooit een commerciële gelegenheid aan uw neus voorbijgaan als u op rendabele, beheerste wijze wil groeien!

51 tot 69 %

Onvoldoende score om een rendabele, gecontroleerde ontwikkeling te garanderen!

Het is van groot belang zeer snel na te gaan welke acties er ondernomen moeten worden om ervoor te zorgen dat:

 • Uw strategie om klanten aan te trekken en te binden en bestaande klanten verder uit te diepen aangepast is aan de markt
 • De commerciële medewerkers, met de middelen waarover ze beschikken, alle kansen krijgen om hun verkoopcijfers te doen stijgen
 • Het commerciële team over de vereiste competenties beschikt en de nodige tijd besteedt aan prospectie om uw klantenportefeuille nieuw leven in te blazen
 • De juiste targets gesteld zijn en de resultaten hierbij aansluiten

Schiet meteen in actie en laat geen enkel succes aan u voorbij gaan!

25 tot 50 %

Matige score. U beschikt niet over de nodige basiskennis en -vaardigheden om uw commerciële ontwikkeling tot een goed einde te brengen. Misschien pakt u de zaken te intuïtief aan?

Een meer diepgaande diagnose en analyse van de te nemen acties zij nodig om te garanderen dat:

 • Uw strategie om klanten aan te trekken en te binden en bestaande klanten verder uit te diepen aangepast is aan de markt en u de mogelijkheid geeft alle kansen te grijpen
 • De commerciële medewerkers, met de middelen waarover ze beschikken, alle kansen krijgen om hun verkoopcijfers te doen stijgen
 • Het commerciële team over de vereiste competenties beschikt en de nodige tijd besteedt aan prospectie om verloren klanten opnieuw warm te maken en u te helpen groeien
 • De targets juist gesteld zijn
 • De commerciële resultaten regelmatig en grondiger geanalyseerd worden, waardoor u de gepaste corrigerende maatregelen kan nemen.

Schiet meteen in actie en ontdek de voldoening om een bedrijf te leiden met meer kennis van zaken, minder stress en een betere rendabiliteit!

Minder dan 25 %

Gegarandeerde game over of grillige rendabiliteit en/of groei!

Schrijf u meteen in voor een opleiding of werk nauw samen met een medewerker die over het nodige talent beschikt om de commerciële strategie in goede banen te leiden. Een winnende tandem zal uw groei ten goede komen!

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Katrijn Steenbeke, Senior Manager, Sales Consult, 16/12/2013.

U kan ook een bijdrage leveren aan de inhoud van onze site en uzelf als referentie voorstellen aan onze bezoekers. Informeer ons over uw expertise, uw frisse ideeën en uw visie. Indien uw tekst beantwoordt aan de noden van de Brusselse ondernemingen en ons in het Nederlands of het Frans wordt bezorgd, publiceren we hem rechtstreeks.

Wenst u uw expertise te delen met duizenden ondernemers?  Bezorg ons dan een inhoudelijk voorstel op newsletter@beci.be.