Boost your Business creatively

Innovatie is

•    Zien wat anderen niet zien
•    Denken aan zaken waar anderen niet aan denken
•    De eerste zijn om te doen wat iedereen had willen doen


Om de uitdagingen van vandaag aan te gaan, moeten we gebruik maken van al onze Creativiteit en alle Kennis waarover we beschikken. Dus is het belangrijk om creatief na te denken – zelfs op een revolutionaire manier maar zeker niet verregaand –om zo alle mogelijke oplossingen te bedenken voor de uitdagingen waarmee we in het leven geconfronteerd worden.


BECI stelt u een dienst voor die u helpt nadenken over « Ernstige Creativiteit » en over Strategische Innovatie bij KMO’s en zeer kleine ondernemingen die

•    Problemen op een creatieve manier willen oplossen
•    Een sleutel tot succes zoeken door hun creativiteit te stimuleren.
•    Volledig nieuwe bedrijven en innovatieve initiatieven willen uitdenken, creëren en leiden. En die zorgen voor de groei van de onderneming.
•    Groeimogelijkheden willen voorzien en bedenken in een nieuwe concurrentiele omgeving.
•    Verschillende nieuwe opportuniteiten en innovatiemogelijkheden willen verkennen
•    Willen innoveren door de menselijke creativiteit ter beschikking te stellen.

Onze raadgevers zijn experten die hebben bijgedragen tot de ontwikkeling en het succes van heel wat bedrijven.

Tarieven en kortingen

De duur van de missie kan variëren tussen 2 en 5 dagen per module naargelang de ambitie van de projecten.


Voor de prestatie van twee experten wordt er een bedrag gefactureerd van 1800 euro / dag exclusief BTW.


Het Brussels hoofdstedelijk gewest steunt dit soort van bijstand voor KMO’s en komt tussen voor 50% van de aangegane investering, hetzij een effectief bedrag van 900 euro / dag (met een limiet van 15.000 euro / jaar). U kunt uw “Subsidieaanvraag” verkrijgen op aanvraag.


Indien u lid bent van BECI geniet u een voorkeurstarief.

Heeft u interesse ?

Contacteer

Christelle Lees, Business Relations Intelligence

+32 2 643 78 10 of raf@beci.be

of

Frederik Leloup, Partnerships & Business Development Manager

+32 2 643 78 01 of fle@beci.be