Coach en motiveer uw verkopers met succes

 

Vaststellingen

De competenties van uw verkopers versterken en hen motiveren is niet eenvoudig! Als u de commerciële resultaten wil beïnvloeden is het nodig om hen aan te sturen, ongeacht hun doeltreffendheid.

Het is dus belangrijk om voor controle en opvolging te zorgen. Dat laat toe om op elk ogenblik te meten welk verschil er is tussen de doelstellingen en de werkelijk behaalde resultaten. Ook een debriefing is belangrijk. Negatieve feedback is voor verkopers vaak een grote bron van frustratie. Het is doeltreffender om de beste werkwijzen aan te tonen en te implementeren zonder af te breken.

Hoe? Door…

> de doelstellingen vast te leggen en te verduidelijken.

> de haalbaarheid aan te tonen.

> de resultaten te meten.

> een gepaste opvolging te voorzien.

> de behaalde resultaten te erkennen en te verduidelijken.


Doel

> Identificeren van de in te voeren procedure om de resultaten van uw verkopers aan te sturen en te beïnvloeden. Dit maakt het mogelijk om snel te reageren indien er zich een afwijking voordoet.

 

Resultaat

> De verkopers voelen zich meer betrokken bij hun resultaten.

> Snel beslissing nemen indien het nodig is om een niet-performante verkoper te ontslaan of een nieuwe positie te geven.

> Beheersen van uw objectieven

> Gemakkelijker rapportering door uw verkopers omdat dit een middel wordt en geen doel op zich.

Onze benadering laat toe om de controle te behouden en beslissingen te nemen vooraleer er problemen ontstaan!


Meten | Luisteren | Onderhandelen | Optrekken | Opvolging organiseren | Erkennen


Methode

Naast het gebruik van onze rapportering-templates, passen wij deze benadering toe om uw noden te analyseren. Afhankelijk van de commerciële prioriteiten, leggen wij de belangrijkste KPI’s* vast en kiezen we de meeste geschikte beoordelings- en evaluatietools.

 

Tools

Na dit onderdeel van Boost your Sales ontvangt u een dashboard met de selectie van belangrijkste KPI’s* en de tools om de beoordeling en evaluatie van uw verkoopsmedewerkers in goede banen te leiden.

 

*KPI’s: Key Performance Indicators zijn variabelen om de prestaties van uw onderneming te analyseren