E-commerce, alleen voor grote ondernemingen?

E-commerce wordt nog vaak als een handelsmethode voor grotere ondernemingen beschouwd, omdat het zogezegd voor zelfstandigen en KMO’s moeilijk toepasbaar en te complex zou zijn.

Wij zijn echter de mening toegedaan dat e-commerce een van de grote krachtlijnen van de handel in de komende decennia wordt, welke ook de omvang van de onderneming moge zijn.

Het gebruik van online tools zou bovendien aanzienlijke tijdsbesparingen kunnen opleveren en de inzameling van grote hoeveelheden data kunnen vergemakkelijken.

Vandaar het E-Commerce Vademecum dat de Kamer voor Middenstand van de ESRBHG(*) net heeft gepubliceerd. Dit orgaan overkoepelt alle organisaties die zelfstandigen en KMO’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigen – en daarbij hoort vanzelfsprekend de Kamer van Koophandel van Brussel.

Dit Vademecum richt zich specifiek tot de Brusselse zelfstandigen en KMO’s en tracht e- commerce te demystificeren.

Het eerste gedeelte bevat een reeks concrete getuigenissen van Brusselse handelszaken. Deze zaken verschillen ruim in omvang en specialiteit maar hebben wel gemeen dat ze de stap naar e-commerce hebben gezet, weliswaar met uiteenlopende doelstellingen: promotie, directe verkoop, stijging van de omzet enz.

In het tweede hoofdstuk beschrijft de brochure de praktische aspecten van deze nieuwe technologieën, de verschillende stappen om een website te ontwikkelen, de juridische reglementering, de kosten en financiering van het project, de logistieke behoeften van online verkoop enz.

Veel leesgenot!

(*) Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest