Elektronisch factureren - Het bedrijfsleven gemakkelijker maken en tegelijk 4,15 miljard besparen?

In België wordt jaarlijks ongeveer een miljard facturen uitgewisseld. De DAV (Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging) schat dat de elektronische verzending van alle facturen in ons land meer dan vier miljard euro zou kunnen besparen. Maar daar zou het niet bij blijven: ook de algemene efficiëntie zou hier wel bij varen, met een eenduidige archivering, een betere toegankelijkheid, de opvolging van open rekeningen, een vlottere behandeling van geschillen enz.

Elektronische facturatie moet tegen 2020 de voornaamste facturatiemethode in Europa worden. In dit opzicht tracht België tegen het einde van de legislatuur 25% elektronische verwerking van facturen te bereiken, wat de administratieve lasten met om en bij 30% zou verlichten. Het blijft echter een uitdaging van formaat: de boekhoudkundige normen moeten worden gerespecteerd, de softwarepakketten op de markt hebben aanpassingen nodig en ook de menselijke gedragingen moeten evolueren. Zowel bij de zelfstandige als bij grote ondernemingen en overheid zullen een aantal houdingen en gewoontes moeten veranderen.

Tijdens de 2011 editie van het Forum for the Future, ‘the place to be’ van boekhoudkundig België, hebben alle spelers een protocol ondertekend om de overgang te vergemakkelijken en het uiteindelijke succes te waarborgen. Het Forum is het trefpunt van werkgeversfederaties – waaronder BECI, overheidsinstanties, deskundigen en ontwikkelaars van boekhoudpakketten. Deze spelers trachten samen een elektronische-facturatienorm uit te werken die ze unaniem goedkeuren en nadien zullen toepassen.

Om een beter inzicht te verschaffen in de doelstellingen, de beginselen en de werking van de elektronische factuur organiseren de operatoren momenteel een road-show voor eindgebruikers. Op aanvraag van BECI en IZEO zal het evenement bij BECI worden gehouden op dinsdag 5 februari van 14:00 tot 16:30. Meerdere aspecten komen aan bod, o.a. de nieuwe wettelijke bepalingen, de relatie met de overheid, namelijk wat de btw betreft, het voordeel voor de ondernemingen en de moeilijkheden voor early adopters.

Interesse? Neem dan contact op met Stéphanie Van Stichel, svs@beci.be.