03/10/2017

Hoe wordt u commercieel manager?

Beschikt u over het beste team of bijzonder talentvolle medewerkers? Goed zo, maar daarmee is succes nog niet verzekerd. Managen is de kunst om een delicaat evenwicht te bereiken tussen een wil, een functie, een houding, plichten, een missie, macht, autoriteit en de dagelijkse omgang met mannen en vrouwen die eigen doelstellingen nastreven. Deze taak is leerrijk en complex, fascinerend en soms onthutsend, zeker als u samenwerkt met commerciële medewerkers die in rechtstreeks contact staan met wat de onderneming in leven houdt: de clientèle. Wat onderscheidt een gelukkige commercieel manager? Heel gewoon: hij put motivatie uit het project van de onderneming en engageert zich.

7 tips & tricks om een efficiënt commercieel manager te worden:

  1. Ken de beroemde ‘Why’ van Simon Sinek en communiceer het duidelijk aan uw team. Dit moet de volgende vragen oproepen: waarom bestaat de structuur waarvoor wij werken? Waarom kruipen wij ‘s morgens uit ons bed? Waarom zou mijn commercieel team belangstelling moeten tonen voor wat de onderneming doet? Welk doel enthousiasmeert mij – en kan ook mijn team enthousiasmeren – wanneer ik ‘s morgens opsta?
  2. Een project, een ambitie en een aantrekkelijke toekomst hebben voor het team. Dit vertrekpunt maakt actie betekenisvol!
  3. Banden creëren binnen het team om een gevoel van saamhorigheid tot stand te brengen. Het is belangrijk dat u een teamcultuur ontwikkelt die perfect past bij de bedrijfscultuur.
  4. De commerciële manager moet zorgen voor een vlotte sfeer en goede relaties tussen alle teamleden, rekening houdend met de verscheidenheid aan personaliteiten en generaties. Dit alles op een oprechte en eerlijke manier!
  5. Vaardigheden valoriseren. Om zich te blijven inzetten en gemotiveerd verder te werken, moet elk teamlid zijn talenten kunnen gebruiken en bovendien nieuwe competenties kunnen aanleren en ontwikkelen. De manager heeft tot taak om hiervoor te zorgen.
  6. Met een opbouwend feedbacksysteem ontstaat erkenning voor de behaalde doelstellingen. En als bepaalde inspanningen minder succes opleveren, kan dit systeem de zaak positief aanpakken en een actieplan uitwerken om de problemen op te lossen.
  7. Bepaal concrete en gemeenschappelijke doelstellingen die in een ruimer project kaderen. De verwachte resultaten dienen met alle leden te worden gedeeld. Voorzie echter de nodige speelruimte, want zo bevordert u het autonoom werken en het nemen van initiatieven door de leden van uw team.

Aarzel in geen geval u in te schrijven voor ons vormingscyclus ‘Hoe word ik commercieel manager?’. Deze vorming richt zich tot alle managers die de balans opmaken van hun dagelijkse praktijk en de basisbeginselen van het beroep willen aanleren of opfrissen. Het is bovendien de ideale gelegenheid om met onze deskundigen en met collega’s gedachten te wisselen over successen, moeilijkheden, goede praktijken en … angsten. Na vijf dagen zal deze goedgevulde en interactieve vorming alle fundamentele principes (persoonlijkheid, correcte houding, rol, strategie …) grondig en concreet hebben besproken. Elke manager, ervaren of nieuw in het vak, ontdekt er hulpmiddelen, oplossingen en antwoorden om zijn team verder te helpen in het behalen van doelstellingen.

 

Thibaut Deckers – CEO Sales Academy Supported by ICHEC-Formation Continue