Hulpmiddelen voor een betere strategie

Drie jaar lang ontwikkelden en verbeterden wij strategische hulpmiddelen waarmee kmo's hun producten op punt kunnen stellen, hun werking kunnen herzien en zichzelf verder ontwikkelen.

Wat ze zo uniek maakt, is dat ze steunen op principes die we ook in de natuur terugvinden, bij uitstek een doeltreffend en duurzaam systeem. Ze zijn praktisch, interactief en leuk. En ze leveren snel tastbare resultaten op.

Of u nu ondernemer bent, consultant, lid van het ecoteam of van het team 'business development', deze gratis hulpmiddelen zijn voor u!

Zichzelf in vraag stellen

Om succes te boeken, is het volgens ons belangrijk dat we ons aanpassen voordat de omstandigheden ons daartoe dwingen, met andere woorden, dat we proactief zijn.

De veerkracht van een onderneming schuilt in haar vermogen om te anticiperen, zich aan te passen en voortdurend bij te leren om zich te herpositioneren op een markt in permanente evolutie. De hulpmiddelen van ResilieNtWEB werden precies vanuit dat standpunt ontwikkeld: kmo's de kans geven zichzelf in vraag te stellen zodat ze zich kunnen aanpassen aan de markt.

Snelle scan

Voor we op zoek gaan naar ideeën om te verbeteren, is het altijd handig te vertrekken van een heldere situatieschets. De Resilience QuickScan helpt ons die balans op te maken.

Aan de hand van een korte vragenlijst krijgt de onderneming een zicht op haar sterke punten, maar ook op alles wat voor verbetering vatbaar is. Het is een soort snapshot van uw onderneming, een beeld dat met de tijd zal evolueren. Als we het hulpmiddel regelmatig gebruiken, krijgen we een idee van onze vooruitgang.

De Resilience QuickScan is een waardevol instrument om na te denken over toekomstige maatregelen, op korte en lange termijn. Om daarna nog een stap verder te gaan en tot concrete en originele ideeën te komen, stelt ResilieNtWEB een reeks andere hulpmiddelen voor: een systematische aanpak (system thinking/mapping) of een van de hulpmiddelen in de Resilience Design Toolkit.

Het bedrijfsmodel herzien

Business Model Canvas is een handig hulpmiddel om het bedrijfsmodel van de onderneming te beschrijven, te structureren en te (her)ontwikkelen.

Dit gratis hulpmiddel geniet reeds enige bekendheid. Het bestaat uit negen blokken met elk een essentieel onderdeel van een bedrijfsmodel. Wij hebben het aangepast met vragen in verband met veerkracht, d.w.z. het aanpassingsvermogen van ondernemingen.

Nieuwe ideeën

De Resilience Design Cards werden specifiek ontworpen tijdens het project ResilieNtWEB. Op elk van de 30 kaarten staat een veerkrachtstrategie die direct geïnspireerd is op werkingsprincipes uit de natuur.

In de natuur bestaat het begrip 'afval' bijvoorbeeld niet. Alles wordt hergebruikt of gerecycleerd door een ander organisme. Als u nadenkt op basis van de kaart 'Afval = hulpbron', kunt u uw afval beperken en het design van uw producten optimaliseren zodat ze minder hulpbronnen gebruiken en gemakkelijker te hergebruiken of recycleren zijn. Op die manier bespaart u en kunt u zelfs nieuwe inkomsten vinden.

De kaarten zijn onderverdeeld in drie categorieën: producten en diensten, materialen en processen, financiën en organisatie. Elke kaart geeft een beknopte definitie van het principe, de BMC-blokken waar het naar verwijst, enkele vragen en suggesties, evenals concrete voorbeelden.

De kaarten geven stof tot nadenken en zetten u ertoe aan om uw producten en diensten te verbeteren, maar ook de manier waarop u ze produceert en financiert en de organisatie zelf van de onderneming. U kunt ze individueel gebruiken als inspiratiebron of in team voor een brainstorming.

Altijd vooruit

Alle principes zijn gegroepeerd op een plan om in één oogopslag de verbanden tussen de verschillende principes te zien. Zo kunt u zich ook verdiepen in de principes die aan uw basisidee gerelateerd zijn.

De hulpmiddelen van ResilieNtWEB kunnen elk afzonderlijk gebruikt worden of in combinatie met andere, klassiekere instrumenten, zoals SWOT- of PESTLE-analyses. Ze helpen u nieuwe ideeën te ontwikkelen en uw bedrijf vanuit een andere hoek te bekijken. Ze nodigen ook uit tot nadenken over de veerkracht van het bedrijfsmodel van uw onderneming, zodat het kan evolueren en zich beter aanpassen aan de huidige socio-economische context. De meeste principes streven ernaar de hoeveelheid gebruikte hulpbronnen en dus ook de kosten terug te dringen.

Wij zijn er voor u

De Kamer van Koophandel van Brussel heeft alle hulpmiddelen van ResilieNtWEB opgenomen in de begeleidings- en adviesdiensten die wij onze ondernemingen aanbieden.

Wij leren u hoe u ze kunt gebruiken, of u nu pas gestart bent, in de groeifase zit en/of uw onderneming wilt herstructureren.

Wij stellen ze ook voor wanneer wij u begeleiden bij de implementatie van kwaliteit- of milieumanagementsystemen. Ze zijn bijvoorbeeld bijzonder interessant voor milieumanagementsystemen. Ze tonen namelijk hoe we duurzame ontwikkeling kunnen integreren in de kern van ons bedrijf, zodat milieukwesties juist kansen scheppen en een natuurlijke reflex worden, in plaats van een verplichting waar we pas aan denken als we geen andere keuze meer hebben.

Wilt u de hulpmiddelen van ResilieNtWEB beter leren kennen?

Schrijf u in voor ons slotevenement in Londen.

U kunt ook contact opnemen met Laura Rebreanu als u begeleiding wenst of als eerste op de hoogte wilt worden gebracht wanneer de hulpmiddelen online beschikbaar zijn: lr@beci.be.

 Dit artikel wordt u aangeboden door Laura Rebreanu, Coördinator Duurzaam Ondernemen op 02.05.2015.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be