Kostenmanagement is niet meer dan gezond verstand

Om de bedrijfsopbrengsten te verhogen, bestaat er een eenvoudige regel: de omzet doen stijgen of de kosten verlagen.

De meeste mensen hebben de reflex om eerst en vooral de verkoop op te drijven. Dat kan natuurlijk positieve resultaten hebben, maar meestal is het veel voordeliger om in de kosten te snoeien.

Uitgaven beperken

De uitgaven met 10% verminderen, brengt meer op dan 10% extra verkoop. Bovendien is het ook veel eenvoudiger dan de verkoopsprijzen op te trekken.

Binnen deze optiek is het vaak veel verstandiger om te focussen op de belangrijkste 20% van de uitgaven. Strategische kosten worden dus ontzien, terwijl kosten voor de omkadering weggesneden mogen worden.

Werkingskosten

Vaak kunnen de algemene kosten omlaag: lokalen, wagens, administratie,… (natuurlijk moet u wel in een aangename en comfortabele werkomgeving blijven voorzien).

Complexiteit is duur: interne procedures kunnen altijd eenvoudiger.  Ook kunnen bepaalde hiërarchische niveaus samengevoegd worden, en hetzelfde geldt voor de procedures voor de bestellingen of leveringen.

Leveranciers

Vaak is het voordelig om eens bij de leveranciers op bezoek te gaan en samen te bekijken welke inspanning ze kunnen leveren. Trouwe klanten worden immers gemakkelijk over het hoofd gezien…

Het uitschrijven van openbare aanbestedingen helpt ook om geld te besparen.

Personeelskosten

Voor de personeelskosten moeten er strikte jaarbudgetten vastgelegd worden.

Als er voldoende redenen zijn en als de afdelingschef ermee akkoord gaat, moet het natuurlijk wel mogelijk zijn om hiervan af te wijken. Het is de bedoeling om de werknemers aan te zetten tot zuinigheid maar wel flexibel te blijven om goede initiatieven niet in de kiem te smoren.

De kostenbesparing (en het gevolg dat eraan gegeven wordt) kan u ook uitleggen aan uw personeel… terwijl u samen een glaasje drinkt. Als u het hoe en waarom van de maatregelen aan uw medewerkers uitlegt, is het veel eenvoudiger om deze door te voeren!

Goed kiezen

Toch moet u ook opletten: als u in de kosten wilt snijden of de laagste prijs zoeken, moet u ook altijd rekening houden met de kwaliteit en dienstverlening die u wenst (beschikbaarheid, levertijden,…).

Kosten wegsnijden kan soms ook voor nieuwe kosten zorgen! En vergeet ook die obsessie met het “maken van kosten” om die fiscaal in te brengen. Dat is niet goed voor uw kaspositie en rendabiliteit en kan zelfs uw activiteiten in gevaar brengen.

Gezond verstand

Kostenbeheersing bestaat uit vastberadenheid, gezond verstand en… wat organisatie.

Het basisprincipe is eenvoudig: kleine uitgaven bestaan niet. U kan maar beter alle uitgaven in het oog houden en denken aan het “onkostencijfer” (en niet alleen aan het zakencijfer).

Als u de kosten wilt herstructureren, behoudt u bij voorkeur de kosten voor strategische zaken en snijdt u in de rest. Dit lijkt misschien voor de hand liggend, maar in de praktijk zijn het vaak de strategische kosten die het het eerst moeten ontgelden.

Zo wordt er snel in de personeelskosten gesneden, terwijl zij vaak een strategische grondstof vormen. Ook publiciteit en creativiteit worden zo de nek omgewrongen. Terwijl het natuurlijk net andersom moet…

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Olivier Kahn, coördinator bij het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden op 02.09.2014.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be.