Openbare aanbestedingen, ook voor KMO's

De openbare aanbestedingen lijken soms onbereikbaar voor kleine ondernemingen. Nochtans vormen ze een interessante ontwikkelingsopportuniteit voor iedereen als u enkele trucjes en tips kent. Focus op de watersector.

Indien men de experts mag geloven, hangt 15 tot 20% van het nationale BBP rechtstreeks of onrechtstreeks af van de openbare aanbestedingen in België. Zelfs wanneer enkel het Brusselse grondgebied beschouwd wordt, zijn er meer dan genoeg businessopportuniteiten voor lokaal verankerde ondernemingen. Nochtans zijn er nog veel te weinig dergelijke ondernemingen die deze aanbestedingen winnen. Een goede beheersing van de administratieve procedures, een doorgedreven leescapaciteit van de bestekken zijn fundamenteel.

De voorwaarden controleren om in aanmerking te komen, de (niet met elkaar te verwarren), de bewijzen dat aan alle fiscale en sociale verplichtingen is voldaan (attesten) evenals de financiële draagkracht van de onderneming of van de tijdelijke groepering die een offerte uitbrengt zijn allemaal factoren die tot het succes bijdragen. Deze vaststelling is heel actueel in de watersector waar met de renovatie van een derde van de rioleringen zowat 1,5 miljard euro op 20 jaar gemoeid is.

In deze context en met de steun van het Brusselse Gewest, heeft BECI een programma van seminaries opgezet om de plaatselijke ondernemingen te sensibiliseren voor de verschillende perspectieven en opportuniteiten die deze aanbestedingen bieden. Het is duidelijk de bedoeling om de toegang van de plaatselijke ondernemingen tot deze aanbestedingen te bevorderen, in de hoop dat ze Brusselaars zullen aanwerven indien ze bijkomende arbeidskrachten nodig hebben. ACTIRIS is een andere partner van dit bondgenootschap en kan daartoe de beste profielen helpen identificeren.

Sinds de start van de cyclus vonden er reeds zes seminaries of paneldiscussies plaats. Een nieuwe datum werd geprikt voor 26 maart waar de principes van de openbare aanbestedingen en de te beheersen technieken uitgelegd zullen worden. Parallel hiermee wordt er eveneens bij de, hoofdzakelijk gemeentelijke, opdrachtgevers aangeklopt om ervoor te zorgen dat ze vaker een beroep doen op plaatselijke ondernemingen. Het heeft immers geen zin om deel te nemen indien men niet tot de ondernemingen behoort die door de openbare aanbestedingen worden ingelicht. Er wordt eveneens een inspanning van de openbare sector gevraagd.

Contact: Xavier Dehan, xd@beci.be

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Xavier Dehan, Coördinator Kenniscentrum op 02.03.2015.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be.