Vertrouw ons uw administratieve taken toe!

Beci verzorgt in uw plaats een hele reeks formaliteiten die verplicht zijn geworden voor vennootschappen en vzw's:

  • Neerlegging van aktes vennootschappen en vzw's in Brussel en in de provincie Brabant met het oog op publicatie in het Belgisch Staatsblad bij benoeming-ontslag van een bestuurder, zaakvoerder, commissaris, permanent vertegenwoordiger
  • Hernieuwing van de bestuurdersmandaten
  • Bevoegdheidsdelegatie
  •  Zetelverplaatsing. 

Voor inschrijvingen op overheidsopdrachten, kunt u uittreksels opvragen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, in het Nederlands, Frans, Duits en Engels. Deze uittreksels kunnen op aanvraag worden gelegaliseerd en bijkomend ook voorzien van een apostille.

Andere diensten:

  • Huurregistratie
  • Attest van niet-faling

Hulp nodig of graag meer informatie? Contacteer Jocelyne Hincq

02/563 68 57

Aanvragen worden behandeld via e-mail:  jh@beci.be