BECI Formaliteiten BECI Formaliteiten

Overweldigd door uw papierwerk? Vertrouw uw administratieve taken toe aan onze professionals!  

Uw belangrijkste bekommernis : het beheer en de groei van uw activiteiten !
De administratieve verplichtingen kan u aan BECI overlaten :

 • Inschrijving/schrapping in het BTW-register
 • Documentaanvraag uit de Kruispuntbank der Ondernemingen
 • Neerlegging akten in Brussel en provincie
 • Neerlegging akten vzw
 • Neerlegging jaarcijfers
 • Uitnodiging Algemene Vergadering
 • Huurregistratie
 • Registratie van facturen in het Staatsblad
 • Wijziging/schrapping Ondernemingsloket
 • Publicatie in het Staatsblad : aanduiding bestuurder, zaakvoerder of commissaris, wijziging van vertegenwoordiging, mandaten, ontslag of toewijzing van bevoegdheden, wijziging maatschappelijke zetel
 • Attest van niet-faling

 

Voor verdere inlichtingen kan u terecht bij Jocelyne Hincq
02 563 68 57 — jh@beci.be