29.03.2018

Waartoe dienen de uittreksels van de Kruispuntbank?

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is in feite het Belgische handelsregister, dat alle identificatiegegevens van de ondernemingen centraliseert. Daar vindt u een schat aan openbaar beschikbare informatie: de juridische situatie van een onderneming, de sociale zetel, de vestigingen, de bestuurders, de activiteiten volgens NACE codes en links naar publicaties in het Belgisch Staatsblad en de jaarrekeningen van de NBB. Zulke data zijn niet alleen nuttig voor allerlei administraties en besturen, maar ook voor de ondernemingen zelf.

  1. Eenvoudiger: de centralisering van de gegevens vereenvoudigt de administratieve procedures gevoelig voor de ondernemingen.
  2. Een waarborg voor uw zaken: wenst u een aantal garanties ten opzichte van een toekomstige partner of leverancier voordat u het contract ondertekent? Via de KBO kunt u het statuut en de juridische situatie van deze relatie controleren. En in geval van een probleem kan een officieel uittreksel van de KBO voor het gerecht worden ingediend.
  3. Een garantie voor uw klanten: in vele gevallen zult u een eventueel gelegaliseerd of geapostilleerd uittreksel van de KBO moeten kunnen voorleggen om in te gaan op aanbestedingen of openbare markten in België of in het buitenland.
  4. Internationaal gemakkelijker toegankelijk: de uittreksels kunnen voortaan in vier talen worden verkregen: Nederlands, Frans, Duits en ook Engels, zonder vertaalkosten en zonder nood aan een bijkomende versie in een van de nationale talen. Dit is handig voor Belgische ondernemingen die naar buitenlandse markten exporteren of willen exporteren.

Hebt u een officieel uittreksel van de KBO nodig? Heel gemakkelijk! De dienst ‘formaliteiten’ van de Kamer van Koophandel van Brussel kan het u uitreiken. Op aanvraag kan het document ook worden gelegaliseerd of een apostille krijgen.

Contact: Jocelyne Hincq, jh@beci.be,.02/563 68 56