Zelfstandige in bijberoep

Wenst u een nieuwe activiteit uit te proberen? Of uw maandelijks inkomen wat aan te vullen? Dit kan, met het statuut van zelfstandige in bijberoep.

Om met een bijberoep van start te gaan, volgt u dezelfde stappen als bij een hoofdactiviteit, maar u behoudt het sociaal statuut eigen aan uw hoofdberoep.

Het statuut van zelfstandige in bijberoep is mogelijk

 • indien u een beroepsactiviteit als loontrekkende uitoefent
  • als loontrekkende of contractueel in het onderwijs tewerkgestelde, in het raam van een arbeidscontract dat minstens een halftijdse activiteit voorziet
  • als ambtenaar die ten minste halftijds werkt, wat overeenkomt met 200 dagen of acht maanden werk per jaar
  • als benoemd leerkracht voor zover u minstens 6/10 van een volledige lessenrooster presteert
  • indien u een loopbaanonderbreking of een tijdskrediet geniet en uw rechten op pensioen blijft opbouwen, voor zover u het statuut van zelfstandige in bijberoep minstens 12 maanden voor de aanvang van het tijdskrediet hebt verworven. Dit statuut kunt u maximum 12 maanden behouden.
  • indien u een opzegvergoeding geniet en u minstens halftijds als loontrekkende was tewerkgesteld. Het statuut kunt u gedurende de ganse opzegperiode behouden.
 • Als u een uitkering ontvangt
  • Een werkloosheidsuitkering:
   Een werkloosheidsuitkering kan in principe niet met een statuut van zelfstandige worden gecombineerd. Als u uw activiteit als zelfstandige in bijberoep echter minder dan drie maanden vóór de werkloosheid hebt opgestart, kunt u, voor zover de RVA hiermee instemt en u strenge voorwaarden naleeft, het statuut van zelfstandige in bijberoep behouden. U zult uw activiteiten slechts gedurende bepaalde uren mogen uitoefenen, uw inkomsten zullen beperkt moeten blijven en uw zelfstandige activiteit zal van bijkomstige aard moeten blijven.
  • Een ziekte- of invaliditeitsuitkering:
   Als uw arbeidsongeschiktheid ten minste 66% bedraagt en de uitkering ten minste gelijk is aan het pensioen van een alleenstaande zelfstandige, dan kunt u, met de toestemming van de raadgevende arts, een zelfstandige activiteit in bijberoep uitoefenen.
   Opgelet: de cumulering van inkomsten is begrensd! Uw uitkering zou kunnen worden verminderd. Uw statuut van zelfstandige in bijberoep zal gehandhaafd worden zolang u de uitkering ontvangt.
  • Brugpensioen
   Tijdens uw werkloosheid hebt u de mogelijkheid het statuut van zelfstandige in bijberoep te nemen. De RVA moet hier echter zijn goedkeuring op geven en er bestaan grenzen die u niet mag overschrijden op het vlak van cumulering van inkomsten, aantal werkuren enz.

Indien u meer informatie wenst over het statuut van zelfstandige in bijberoep, kunt u de brochure van de RSVZ downloaden
http://www.rsvz.be/fr/tools/publications/secondary_activity.htm
of het ondernemingsloket contacteren desk@beci.be