Zelfstandige worden in België: de voorwaarden om van start te gaan

In België bestaan er zes voorwaarden waaraan u moet voldoen om zelfstandige te worden, zowel in hoofdactiviteit als in bijberoep.

 1. Meerjarig zijn (minimum 18 jaar) en de burgerlijke rechten genieten.
 2. Belg zijn, een onderdaan zijn van de Europese Economische Ruimte (EER) of over een arbeidsvergunning / beroepskaart beschikken.
 3. Noch wettelijk, noch juridisch onbekwaam verklaard zijn, niet onder het gezag van een voorlopige bewindvoerder staan.
 4. Handelsbedrijven moeten hun ondernemingsvaardigheden bewijzen (basiskennis van het beheer en, voor gereglementeerde beroepen, de kennis van de sector).
 5. In geval van een registrering als niet-handelsonderneming naar privaatrecht (voornamelijk vrije beroepen), zal de controle van de specifieke beroepskwalificaties worden toevertrouwd aan de Orde, de Kamer, het Instituut of het federale controleorgaan waarbij u zich moet inschrijven als niet-handelsonderneming in het raam van de KBO.
 6. U oefent geen onverenigbaar beroep uit (een parlementariër, een advocaat of een gerechtsdeurwaarder mag bijvoorbeeld geen industriële of handelsactiviteit uitoefenen).
 
 
 

Kies de manier waarop u van start gaat

Er bestaan meerdere manieren om een onderneming op te richten.

Uw eigen bedrijf creëren

U staat alleen aan het roer van het project en u geniet een grote vrijheid. Maar voor u eraan begint, stelt u zich liefst een aantal terechte vragen.

 • Hebt u het profiel van een bedrijfsoprichter ? Controleer hier de verenigbaarheid van uw persoonlijke/familiale streefdoelen en uw professionele doelstellingen.
 • Kunt u als zelfstandige van start gaan? De toegang tot bepaalde beroepen wordt gereglementeerd en u moet dan nagaan of u aan de voorwaarden beantwoordt om deze activiteit uit te oefenen.
 • Welke juridische vorm kiest u? Natuurlijke persoon of rechtspersoon? Kiest de juridische vorm die best overeenstemt met uw project.
 • Welke zijn de stappen / formaliteiten die u moet volbrengen?
 • Is uw project levensvatbaar?
 • Hebt u financiering nodig ?

 

Een bestaande onderneming overnemen

In dit geval bestaat de zaak al, ze is operationeel en zou normaliter winstgevend moeten zijn. U vertrekt van concrete elementen om u te organiseren maar u moet wel over voldoende middelen beschikken om op eigen vermogen een deel van de aankoopprijs van de over te nemen onderneming te financieren.

Bij de overname van een vennootschap stelt u zich dezelfde vragen als bij de opstart van een project: welke motivatie hebt u en is het project levensvatbaar? Beschikt u over de nodige financiële middelen enz.? Stel ook een diagnose op om de geschiedenis van de ondernemingen in België, hun organisatie, hun commercieel beleid enz. te leren kennen. Veel informatie over de overname en de overdracht van bedrijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vindt u op de portaalsite www.BruTrade.be.

 

Het statuut van franchisenemer

Als franchisenemer zorgt u, tegen betaling, voor de uitbating van een bestaand concept of product met de toestemming van de franchisegever (Quick en GB express functioneren bijvoorbeeld volgens dit model). Deze formule houdt een aantal verplichtingen in op strategisch, financieel of structureel vlak en u zult nooit volledig autonoom werken. Anderzijds geniet u de steun en de naambekendheid van de franchisegever.

Wie kan mij helpen?

De adviseurs van BECI kunnen u bij elk type lancering begeleiden.

Als u zich verder willen informeren over de oprichting van een onderneming in Brussel, kunt u zich inschrijven voor een van onze kosteloze en collectieve informatiesessies

Voor andere vragen of voor een afspraak bent u welkom bij onze adviseurs op het e-mailadres starters@beci.be