Boost your export

Een persoonlijke begeleiding om hun exportactiviteiten uit te breiden.

BECI heeft een groep deskundigen in buitenlandse handel samengesteld. Deze mensen hebben ervaring met export en zijn verder geografisch of sectoraal gespecialiseerd. Sommigen hebben meer thematische vaardigheden in domeinen zoals marketing, communicatie, logistiek, contracten, financiering, deelname aan aanbestedingen of internationale investeerders

Voor wie

Elke onderneming die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gevestigd en die zijn exportactiviteiten wil uitbreiden.

Wat

Een begeleiding in twee stappen:

1)Een deskundige bezoekt uw onderneming: u krijgt een externe kijk op uw project en het voorstel van een actieplan. Deze eerste stap, ter waarde van 250 euro, wordt u gratis aangeboden en verbindt u niet tot een verdere begeleiding.

 • De BECI deskundige neemt kennis van uw activiteit, van uw internationaal ontwikkelingsproject en van uw exportbehoeften. Het verslag bevat een SWOT-analyse en een ontwerp van actieplan. U krijgt het document op het einde van het bezoek.

Indien u het wenst, schakelt u nadien naar de tweede stap over:

2)Tussen 5 en 10 begeleidingsdagen op maat, over een periode van zes maanden, om het actieplan uit te voeren.

Welke zijn de mogelijke acties?

 •  Een exportstrategie uitstippelen aan de hand van uw activiteit en in functie van de internationale marktuitzichten
 • De aanpassing van uw communicatie aan de export
 • De aanpassing van uw marketingbeleid aan de internationale context
 • Een analyse van de doelmarkt: spelers, reglementeringen…
 • Identificatie van contacten op de doelmarkt
 • Contacten met potentiële klanten in het buitenland
 • Een prospectiemissie op de doelmarkt
 • Specifieke raadgeving, o.a. op het vlak van
    • logistiek
    • fiscaliteit
    • internationale contracten
    • financiering
    • reactie op een aanbesteding…

 Deelname

 •  De eerste stap, ter waarde van 250 euro, wordt volledig door BECI zelf gedragen. U verbindt zich niet tot een verdere begeleiding. 
 •  De kost van de tweede stap hangt af van het aantal in het actieplan gevalideerde dagprestaties. BECI factureert de begeleiding 375 euro + btw per dag, waarbij 50% van het honorarium van de deskundige voor rekening komt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat via Brussels Invest & Export het Boost your export programma ondersteunt. 

 Wenst u een eerste afspraak zonder verbintenis?

Meer Info

Jean-Philippe Mergen, jpm@beci.be - +32 2 210 01 77