29.11.2016

Hoe berekent u uw exportprijzen?

Een checklist om uw exportprijs te berekenen

Levert u diensten of verhandelt u goederen bestemd voor buitenlandse markten? In beide gevallen is een checklist bijzonder nuttig om na te gaan of u met alle elementen rekening hebt gehouden bij het bepalen van de exportprijs.

In onze checklist vindt u alle kosten die u best opneemt in de exportprijs. 

Naargelang van de eigenheden van uw activiteit zullen bepaalde kosten niet aan bod komen en zult u misschien andere aan de lijst moeten toevoegen. De opsomming is dus niet limitatief.

Het vertrekpunt: hou rekening met uw productiekosten!

De kosten voor het opzoeken van leveranciers

 • De aankoopprijs van de grondstoffen
 • De eventuele logistieke en douanekosten die te wijten zijn aan import
 • De verwerkings- en arbeidskosten
 • Opslagkosten
 • Vervoerskosten
 • Financiële lasten
 • Andere vaste kosten (machines, algemene onkosten, verzekeringen enz.) 
 • Andere wisselende kosten (bankkosten, lonen enz.)

Overweeg bovendien of u rekening dient te houden met de verscheidene marketing kosten die voortvloeien uit uw internationale ontwikkeling.

 • Kost van de marktstudie
 • Prospectiekosten (deelname aan vakbeurzen, versturen van stalen, zakenreizen)
 • De kosten voor de marketing- en technische aanpassing van uw product of dienst aan de lokale cultuur en reglementering (specifieke eigenheden van product of dienst, communicatie, vertaling, verpakking, etikettering, naleving van de lokale normen)
 • De kosten voor de bescherming van uw merk
 • De kost van de dienst na verkoop
 • De kosten voor levering en verzekering die voortvloeien van de keuze van de toepasselijke incoterms, met inbegrip van de eventuele kosten van de verpakkingen die het vervoer vereist
 • De kosten van douaneformaliteiten, douanerecht en importheffingen volgens het type product en het land van bestemming
 • De kosten van de registratie bij een bestuur, voor de verkoop van het product of de dienst
 • De kosten met betrekking tot de btw en andere specifieke taksen in het land van bestemming
 • De bankkosten in functie van de gebruikte betaalmiddelen
 • De kosten voor de dekking van commerciële, politieke en wisselkoersrisico’s
 • Financiële lasten
 • Personeelskosten met betrekking tot de exportinitiatieven
 • De kosten die voortvloeien uit de betalingsvoorwaarden

Als u natuurlijk al deze kosten opsomt om de kostprijs per stuk van het product of de dienst te berekenen, wordt het misschien moeilijk om dit product of deze dienst aan de man te brengen. Er bestaan gelukkig verscheidene manieren om de kosten te integreren in de prijsberekening en tegelijk de lokale markt met een redelijke verkoopprijs te benaderen.

U gebruikt deze methodes in functie van de prijsstrategie die u wenst te volgen, rekening houdend met de structuur van de lokale markt en de manier waarop u deze markt probeert binnen te dringen.

De winstmarge die u voorziet hangt af van uw prijsberekeningsstrategie en wisselt in functie van de:

 • concurrentie,
 • reglementering
 • en de prijs die de koper bereid is neer te tellen voor uw product of dienst.

 Klik hier voor de check-list.

Wenst u verdere informatie?

Contacteer dan Nastasja Otte (nao@beci.be ; +32 2 643 78 37)

of neem deel aan de opleiding ‘De berekening van de exportprijs’ (opleiding in het Frans), op 19 januari'