Wij begeleiden u!

Doe een beroep op de helpdesk die is gespecialiseerd in exportformaliteiten!

  • Het oorsprongscertificaat
  • Het ATA-boekje
  • Wat is een digitaal certificaat?

Openingsuren van het loket CO/ATA

8u00 tot 12u30 en 13u00 tot 16u00 van maandag tot vrijdag

ata@beci.be

 

Het Oorsprongscertificaat

Het oorsprongscertificaat is het officiële document waarin de oorsprong vermeld staat van de goederen en kan worden beschouwd als een soort identiteitskaart van de handelswaar.

Buitenlandse douanediensten of klanten in deze landen kunnen vragen om de oorsprong van een goed te rechtvaardigen via de opmaak van een oorsprongscertificaat. Dit in het kader van de toepassing van de handelsmaatregelen (antidumpingmaatregelen, compenserende belastingen, boycotmaatregelen, …)

U kunt deze formaliteit ook online afhandelen!

Om alles aan de weet te komen over het oorsprongscertificaat, leest u er maar eens de Minigids van het oorsprongscertificaat op na.

Ook voor de legalisatie van uw contracten, statuten, prijslijsten, …

U kunt eveneens gebruik maken van een ambassade- en koeriersdienst!

 

Het ATA-boekje

Het ATA-boekje is een heus “paspoort” voor uw goederen die tijdelijk buiten de EU worden geëxporteerd.

Met dat boekje kunt u een volledige vrijstelling van invoerrechten, btw, licenties en borgstelling genieten en kunt u de douaneverrichtingen veel sneller laten verlopen.

Exportbedrijven stellen het ATA-boekje zeer op prijs. Ze blijken dan ook zeer nuttig te zijn bij een prospectie in het buitenland, of wanneer men deelneemt aan internationale beurzen en salons (voor het zenden van stalen of professioneel materiaal).

U verneemt er alles over:

In welk land kan u het ATA-boekje gebruiken?

 

Wat is een digitaal certificaat ?

Het digitaal certificaat, ook wel “digitale identiteit” genoemd, is als een heuse identiteitskaart.

Door uw identiteit te koppelen aan een aantal sleutels die gebruikt kunnen worden om digitale informatie te versleutelen en te ondertekenen, kunt u aan de hand van het digitaal certificaat uw identiteit of uw toegangsrechten tot informatie bewijzen en dus in alle veiligheid werken.

BECI heeft een overeenkomst afgesloten GlobalSign om te kunnen inspelen op de behoeften van bedrijven op het vlak van administratieve vereenvoudiging en kostenbesparing door hen de mogelijkheid te bieden om zoveel mogelijk via elektronische weg en in alle veiligheid te communiceren.

 

Hulp nodig?

Doe een beroep op onze adviseurs, zij staan steeds klaar voor u!

Elke Teck
02 643 78 06 - elt@beci.be

ata@beci.be