29.12.2016

EORI-nummer bij invoer verplicht vanaf 7 januari 2017

Je voert goederen in van buiten de Europese Unie? Dan moet je een douaneaangifte (laten) opstellen.  

Vanaf 7 januari 2017 ben je verplicht om in vak 8 van je douaneaangifte je EORI-nummer in te vullen. Het EORI-nummer (Economic OperatorRegistration and Identification) is jouw uniek identificatienummer voor douanematerie en is geldig in heel de Europese Unie. Zonder jouw EORI-nummer kunnen jouw douaneaangiftes in het geautomatiseerd aangiftesysteem PLDA  niet meer gevalideerd worden. 

De Algemene Administratie Douane en Accijnzen neemt volgende maatregel tot en met 7 februari 2017: 

Heb je nog geen EORI-nummer

Vul in vak 8 van jouw douaneaangifte de code "BEPRIVATEPERSON" in, gevolgd door je naam en adres en in vak 44 vul je de code "Y040" in met vermelding van je BTW- nummer. 

Vraag zo snel mogelijk dit EORI-nummer aan, want bovenstaande overgangsmaatregel is slechts tijdelijk. 

Jouw EORI-nummer aanvragen is eenvoudig.  Meer informatie over EORI en het aanvraagformulier vind je op http://fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/enterprises/eori.htm. Je krijgt binnen de 48 uur jouw EORI-nummer toegewezen.